Gaziantep: Nizip, Fevkani Kilisesi

Fevkani Kilisesi; Gaziantep’in Nizip İlçesi, Şıhlar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kilisenin yapım tarihi bilinmemektedir. Bilimsel kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmadığı gibi kitabesi de yoktur. Yapı tarzından XI.-XII. yüzyıllarda Bizans döneminde yapıldığı sanılmaktadır.

Moloz taştan, dikdörtgen planlı olan kilisenin apsidi yarım yuvarlak olarak dışa çıkıntılıdır. İçerisindeki bezeme ve Aziz tasvirleri günümüze gelememiştir.

Kilise işlevini yitirdikten sonra bir süre han olarak kullanılmıştır. Kilisenin 1800 yıllarda cami olduğu bilinmektedir.

Bugün Fevkani mahallesinde bulunan 542. ada 3. parsel vakıflar Genel Müdürlüğü adına kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan kilise 476 m2. alana sahiptir. Günümüzde restorasyonu yapılmıştır.

Paylaşın