Rekabet Kurulu’ndan Elon Musk’a Para Cezası

Dünyanın en zenginleri listesinde üst sıralarda bulunan SpaceX ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter’ı devralırken Rekabet Kurulu’ndan izin almadığı gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı.

Rekabet Kurulu’nun 2 Mart’taki toplantısında oy birliğiyle aldığı karara göre, Musk Twitter’ın 2022 yılında Türkiye’de elde ettiği gayrisafi gelirin binde biri oranında idari para cezası ödeyecek.

Rekabet Kurulu, söz konusu karara, Twitter şirketinin devralınmasına yönelik işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca resen incelenmesi sonucunda varıldığını duyurdu.

“İşlemin 4054 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna” karar veren Rekabet Kurulu, Twitter’ın Musk tarafından devralınması sonucunda “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle” işleme izin verildiği belirtildi.

Ancak bu işlemin “Rekabet Kurulu’nun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi” nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Musk’a “2022 yılına ait Türkiye’de elde edilen gayrisafi gelirinin binde biri oranında” idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu, verilen cezaya, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde itiraz edilebileceğini belirtti.

Rekabet Kurulu, Türkiye’de de faaliyeti ya da iştiraki bulunan uluslararası şirketlerin satış veya birleşme gibi işlemlerine de onay veriyor. Twitter’in Musk tarafından satın alınması da bu çerçevede Rekabet Kurulu’nun inceleme kapsamına giriyor.

Paylaşın

Rekabet Kurulu’ndan ‘Meta’ya Rekor Ceza

Rekabet Kurulu, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların çatı kurumu olan Meta’ya veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında 346 milyon 717 bin 193,40 TL idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited) ve WhatsApp LLC’ye 346 milyon 717 bin 193,40 TL idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.” denildi.

Rekabet Kurulu’nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili Meta (Facebook) ve paydaş şirketleri hakkında 4054 sayılı ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesinin ihlal edilip, edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştı. Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durdurulmuştu. Soruşturma kapsamında, şirket temsilcileri, 11 Ekim 2022’de Rekabet Kurulu’na sözlü savunma yaptı.

Rekabet Kurulu’nca tamamlanan soruşturmaya göre; Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri’nin değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına oy birliği ile karar verildi. Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanan verilerin birleştirilmesi suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırıldığı, pazara giriş engeli yaratılarak rekabetin bozulmasına yol açıldığı saptandı. Meta Platforms Inc., Meta Ireland Limited ve WhatsApp LLC’ye 346 milyon 717 bin 193,40 TL idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Meta ve paydaş şirketleri, rekabeti önleyici faaliyetlerin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için gerekli tedbirleri, 1 ay içerisinde Rekabet Kurumu’na sunacak. Tedbirleri, 6 ay içerisinde yerine getirecek. Ayrıca ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 yıllık süre boyunca, yılda 1 periyodik olarak Rekabet Kurumu’na rapor sunacak.

Paylaşın