L1 Sendromu Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

L1 sendromu, öncelikle sinir sistemini etkileyen, erkeklerde ortaya çıkan, X’e bağlı kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık temel olarak hidrosefali (beynin merkezinde sıvı artışı), alt ekstremite spastisitesi (kas sertliği), başparmakların birbirine yapışıklığı (avuca doğru kenetlenmesi), afazi (konuşma güçlüğü), nöbetler ve dil agenezisi ile karakterizedir.

Haber Merkezi / Etkilenen bireyler hafif ila orta düzeyde zihinsel engellidir. L1 sendromuna, yaklaşık 30.000 erkekten 1’ini etkileyen L1CAM genindeki anormallikler (mutasyonlar) neden olur.

L1 sendromunun değişken türlerinin bir zamanlar farklı hastalıklar olduğu düşünülüyordu, ancak aşağıdaki durumların hepsinin artık L1CAM<‘deki mutasyonlardan kaynaklandığı biliniyor. a i=2> geni: Sylvius su kemeri stenozu (HSAS) ile X’e bağlı hidrosefali, sıklıkla doğum öncesi başlayan şiddetli hidrosefali, başparmakların adduksiyonda olması, spastisite ve ciddi zihinsel engellilik ile karakterizedir.

MASA sendromu (zeka geriliği, afazi, spastik paraplejiye bağlı başparmaklar), hafif ila orta derecede zihinsel engellilik, afazi (gecikmiş konuşma), spastisiteye ilerleyen hipotoni, addüksiyonlu (kenetli) başparmaklar ve beyindeki üçüncü ventrikülün değişken genişlemesi ile karakterizedir. .

X’e bağlı karmaşık kalıtsal spastik parapleji tip 1, spastik parapleji (karışık yürüyüş), hafif ila orta derecede zihinsel engellilik ve beyin MRG’sinde az çok normal bulgularla karakterize edilir. X’e bağlı komplike korpus kallozum agenezisi, değişken spastik parapleji, hafif ila orta derecede zihinsel engellilik ve beyindeki korpus kallozumdaki anormallikler ile karakterizedir.

L1 sendromu, esas olarak erkeklerde görülen X’e bağlı genetik bir hastalıktır. L1 sendromuna, X kromozomunda yer alan L1CAM genindeki mutasyonlar neden olur. X kromozomundaki anormal bir gen, L1 sendromu gibi X’e bağlı bozukluklara neden olur. Normal dişilerde biri aktif, diğeri pasif olan iki X kromozomu vardır. L1 sendromunun kadın taşıyıcılarının çoğunluğu semptom göstermez çünkü hastalık genini içeren X kromozomu genellikle inaktive edilmiş kromozomdur.

Erkeklerde yalnızca bir X kromozomu vardır ve hastalık genini içeren X kromozomunu miras alırlarsa L1 sendromu gelişecektir. X’e bağlı bozuklukları olan etkilenen erkekler, geni her zaman kızlarına aktaracak, ancak normal Y kromozomunu yalnızca oğullarına aktaracaktır. Bu nedenle, etkilenen bir erkeğin tüm kızları hastalığın taşıyıcısı olacak, etkilenen bir erkeğin oğulları ise hastalığa yakalanmayacaktır. Kadın taşıyıcıların oğullarının hastalığı devralma şansı yüzde 50 iken, kızlarının taşıyıcı olma şansı yüzde 50’dir.

Nöropatoloji ve nörogörüntüleme, Sylvius su kemerinin stenozu olan veya olmayan hidrosefali, korpus kallosum agenezisi/hipogenezi, serebellar hipoplazi, küçük beyin sapı ve piramit agenezisini ortaya çıkarmak için kullanılır.

Piramitlerin iki taraflı yokluğunu ortaya koyan MR veya otopsi, hastalığın doğrulanmış tanısı olan L1 sendromunun karakteristik bir bulgusudur. Tanıyı doğrulamak için L1CAM genine yönelik moleküler genetik testler mevcuttur. Risk altındaki akrabalar için taşıyıcı testi, doğum öncesi tanı ve implantasyon öncesi genetik tanı (PGD) yapılabilir ancak ailede hastalığa neden olan mutasyonlar hakkında önceden bilgi alınması gerekir.

Tanı bazen spesifik olmayan gelişimsel gecikmesi olan bir erkekte ekzom dizilimi kullanılarak konur. Durum böyle olduğunda, etkilenen erkekte ve aile üyelerinde sendromun diğer belirtilerini aramak için iyi bir klinik araştırmaya ihtiyaç vardır.

L1 sendromunun tedavisi, her bireyde belirgin olan spesifik semptomlara yöneliktir. En iyi yönetim, pediatri, çocuk nörolojisi, beyin cerrahisi, rehabilitasyon ve tıbbi genetik alanlarında uzmanlığı içeren multidisipliner bir ekibin işbirliğini içerir.

Hidrosefali için cerrahi tedavi yapılması gerekebilir. Beyin omurilik sıvısının (BOS) şantlanması beyindeki kafa içi basıncını azaltabilir. Cerrahi müdahale genellikle gerekli olmasa da, başparmakları yapışık olan hastalarda tendon transferi başparmağın fonksiyonuna yardımcı olabilir. Splintler ayrıca addüksiyonun şiddetini azaltmaya da yardımcı olabilir.

Zihinsel engellilik oldukça değişkendir ve gelişimsel ilerleme izlenmeli ve danışmanlık sağlanmalıdır. L1 sendromlu çocukların potansiyellerine ulaşmasını sağlamak için erken müdahale önemlidir. Etkilenen çocuklara faydalı olabilecek özel hizmetler arasında özel eğitim, özel sosyal destek, fizik tedavi ve/veya diğer tıbbi, sosyal ve/veya mesleki hizmetler yer alabilir. 

Paylaşın