Mehmet Asım Us Kimdir? Hayatı, Eserleri

1884 yılında Manisa’nın Gördes İlçesi’nde dünyaya gelen Mehmet Asım Us, 11 Aralık 1967 günü İstanbul Kadıköy’de evine giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti, 13 Aralık 1967 günü Karacaahmet’te aile mezarlığına defnedildi.

Gördes ve Beşiktaş Askeri Rüşdiyeleri’nde orta, Vefa İdadisi’nde lise öğrenimini tamamladı. 9 Temmuz 1907’de Mülkiye’den mezun oldu. Eylül 1907’de Ziraat Bankası Piyango Kalemi Kâtipliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Burada bir yıl çalıştıktan sonra idare mesleğine geçti.

Eylül 1908’de tayin edildiği İzmir Vilayeti Maiyyet Memurluğunda stajını bitirdikten, bir süre de Gördes Kazası Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra, 14 Eylül 1909’da Elmalı Kaymakamlığı’na atandı. Nisan 1910’da bu görevden istifa ederek ayrıldı; İstanbul’a gelerek Hüseyin Câhid (Yalçın)’in çıkardığı Tanin gazetesine yazar olarak girdi. Eylül 1910’da İstanbul Dârülmuallimî’ni Edebiyat, Malumat-ı Kanuniye, Ahlak Dersleri Muallimliğine atandı”

Tanin gazetesinde Türk ve dünya gündeminde önemli olan konularla ilgili köşe yazıları yazdı. “Mayıs 1914’te Mâliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdîrliği 2. Mümeyyizliği’ne tayin edildi. Mayıs 1918’de bu görevden de istifa ederek ayrıldı. Haziran 1918’de Ahmet Emin (Yalman) ile birlikte Vakit gazetesini çıkarmaya başladı. Mütareke ve Milli Mücadele yılları boyunca bu ortaklık devam etti.

Büyük Zafer’den sonra ortaklık bozularak söz konusu Vakit gazetesini Ağabeyi Hakkı Târık (Us) ile birlikte devam ettirdi. Kırk yaşında iken Kâmuran (Us) Hanım ile evlendi. Bir oğlu vardır. Fransızcaya vâkıftı. Gazeteciliğinin yanı sıra milletvekilliği de yapan Asım Us, pek çok kitap ve makale kaleme aldı.

1927 yılında 3. Dönem TBMM’ne milletvekili olarak giren Asım Us 1950 yılına kadar bu görevi devam ettirdi. 1950 yılından sonra ise hem siyasi açıdan geri planda kaldı ve hem de Vakit gazetesi ekonomik olarak zayıflayıp etkinliğini kaybetti.

Mehmet Asım Us’un eserleri: Karikatür, Mekâtib-i İptidaiyede Tahrir Dersi Nasıl Tedris Edilmeli?, Malumat-ı Kanuniyye, Anadolu Yavrusunun Kitabı, Müntehab: Çocuk Şiirleri: Devre-i Ula, Yugoslavya’da Seyahat Notları, Londra Seyahati İntibaları, İstanbul’dan Çoruh’a, Son 150 Yılın Tarihi: Tanzimat Paşaları, Gördüklerim / Duyduklarım / Duygularım, Asım Us’un Hatıra Notları: 1930’dan 1950 Yılına Kadar Atatürk ve İsmet İnönü Devrine Ait.

Paylaşın