Ameloblastik Karsinom Nedir? Bilinmesi Gereken Her Şey

Ameloblastik karsinom, normal koşullarda çene kemiklerinde başlayan ve nadir görülen kötü huylu (kanserli) bir tümördür. Odontojenik bir tümör olarak sınıflandırılır, yani dişlerin minesini oluşturan epitelden kaynaklanır. 

Haber Merkezi / Epitelyal büyüme paterni, gelişen diş tohumuna benzer ve onu diğer epitelyal malignitelerden ayıracak kadar farklıdır. Semptomlar ilerleyici ağrı ve çene şişmesini içerebilir. Ameloblastik karsinom, vücudun diğer organlarına da yayılabilir (metastaz yapabilir).

Ameloblastik karsinomalı bazı bireyler herhangi bir semptom yaşamayabilir (asemptomatik). Ortaya çıkabilecek semptomlar, ağrı ve çene şişmesini içerir. Kanama ve baş ağrıları da oluşabilir. Nadir olarak ağzı açamama (trismus) veya disfoni, ses kısıklığı, zayıflık, karıncalanma veya uyuşma (parestezi) ile karakterize bir ses bozukluğu ve nadir vakalarda ses kaybı (notum: gırtlak nedeniyle sesin bozulması) yer alır.

Tümör maksilla sinüslerini içeriyorsa, burun akıntısı ve burun pasajlarının tıkanması meydana gelebilir. Alt çene (mandibula), ameloblastik karsinom gelişimi için en yaygın bölgedir. Daha az sıklıkla, üst çene (maksilla) birincil tümör bölgesidir.

Ameloblastik karsinomlar genellikle agresiftir ve vücudun diğer bölgelerine, özellikle akciğerlere yayılabilir (metastaz yapabilir), potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Kemik, karaciğer ve beyin de yaygın metastaz bölgeleridir. Hastalığın en yaygın seyri, lokal yayılım ile kalıcı nüksdür.

Ameloblastik karsinomun kesin nedeni bilinmemektedir. Vakaların çoğu, önceden kanser öyküsü olmadan (de novo) kendiliğinden ortaya çıkar. Ameloblastik karsinom tanısı kapsamlı bir klinik değerlendirme, ayrıntılı hasta öyküsü ve tümörün mikroskobik incelemesine dayanılarak konur.

Spesifik terapötik prosedürler ve müdahaleler, tümörün konumu, tümörün kapsamı (evre) ve malignite derecesi gibi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişebilir; tümörün lenf düğümlerine veya uzak bölgelere yayılıp yayılmadığı; bireyin yaşı ve genel sağlığı; ve/veya diğer unsurlar.

Belirli müdahalelerin uygulanmasına ilişkin kararlar, hekimler ve sağlık ekibinin diğer üyeleri tarafından, vakanın özelliklerine göre dikkatli bir şekilde istişare edilerek verilmelidir; potansiyel faydalar ve risklerin kapsamlı bir şekilde tartışılması; hasta tercihi; ve diğer uygun faktörler.

Not: Sunulan bilgilerin amacı herhangi bir hastalığı teşhis veya tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek değildir. Tüm bilgiler yalnızca genel bilginize yöneliktir, tıbbi tavsiye veya belirli tıbbi durumların tedavisinin yerine geçmez. Uygulamadan önce bu bilgileri doktorunuzla görüşün.

Paylaşın