Yozgat: Çekereksu Hanı

Çekereksu Hanı; Yozgat’ın Saraykent İlçesi, Kesikköprü Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Çekereksu Hanı, Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından 1239-1240 yıllarında yaptırılmıştır.  Çekereksu Hanı kuzey güney doğrultusunda uzunlamasına devam eden moloz taş ve kireç harcından yığma olarak yapılmıştır.

Kalıntısının üst örtü sistemi beşik tonozludur. Yapı, iki ana birimden oluşmaktadır. Kuzey kısmı daha geniş olup kuzey güney yanlarda ise doğu-batı doğrultusunda taşlarla örtülü mekânlardan oluşmaktadır. Güney kanadında kuzey güney doğrultusunda uzunlamasına tonozlarla örtülmüş üç mekân bulunmaktadır.

Yozgat: Salim Korkmaz Konağı

Salim Korkmaz Konağı; Yozgat’ın Merkez İlçesi, Aşağınohutlu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Geniş bir bahçe içerisinde yer alan konağın kuzeyinde başçavuş sokağı üzerinde bahçe girişi bulunmaktadır. Binanın kuzey cephesi hizasında görülen taş konsollardan içeri mevcut bahçe girişinin içe kaydırıldığı anlaşılmaktadır.

Taşlık özgün taş döşemesi ile dikkat çekmektedir. Taşlığın batısında kalan konak Zemin+1 kat olarak inşa edilmiştir. Arazi eğiminden dolayı doğu batı yönlerinde tek katlı cephede iki katlıdır. Zemin kesme taştan, üst kat ise ahşap çatkı sistemiyle inşa edilmiştir.

Yapı duvarları tatlı kireç sıvalıdır. Üst örtüsü ahşap kırma çatı olup marsilya kiremitle kaplıdır. Saçak altları ahşap kaplamadır. Yapının güney ve doğusunda birer adet giriş bulunmaktadır. Güney cephesinin orta kısmı içe çekilerek cephede hareket sağlanmıştır.

Yozgat: Hisarbeyli (Yoğurtyurdu) Yaylası

Hisarbeyli (Yoğurtyurdu) Yaylası; Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi, Hisarbeyli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Akdağ Ormanları arasında bulunan yaylanın içerisinden, Hasbek-Hisarbeyli-Akdağmadeni yolu geçmektedir. Burada iki tepe arasından büyükçe bir dere akmaktadır.

Bir yanı çamlarla, diğer yanı küçük bitki örtüleriyle kaplı tepe, Hasbek ve Hisarbeylilerin yaz aylarında çıktıkları yayla konumundadır. Soğuk su kaynakları çok fazla olup adından da anlaşılacağı üzere yoğurduyla ünlüdür.

Muhteşem görüntüsüyle gürültülü şehir ortamından kaçıp doğanın sesini dinlemek isteyenlere kucak açan Hisarbeyli (Yoğurtyurdu) Yaylası’na gitmeden önce her ihtimale karşı tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanızı öneririz. Yöre halkı, oldukça sıcak ve samimidir. Size her türlü yardımda bulunacağından şüpheniz olmasın.

Yozgat: Tek Kemerli Köprü

Tek Kemerli Köprü; Yozgat’ın Merkez İlçesi, Bozok Üniversitesi Kampüsü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Tek Kemerli Köprü: Köprü kesme taştan tek gözlü olarak inşaa edilmiştir. Zaman içerisinde onarım geçirmiş olup; cephelerde yer yer çimento sıva görülmektedir. Yaklaşık 5 metre genişliğindeki köprünün üst hizası bir silmeyle tamamlanmakta olup; bu silmenin üzerinde kesme taştan parapet duvarı bulunmaktadır.

Yozgat merkezdeki ”Karabıyık”, Yerköy ilçesindeki ”Tuzla”, Çekerek ilçesindeki ”Çekerek” köprüleri ile Şefaatli ilçesindeki ”Koşa’, ve yine il merkezindeki Bozok Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan ”Kemerli Menfez” ve ” Kemerli Armağan” köprüleri de Yozgat İl sınırları içerisinde bulunan diğer ilgi çekici köprülerdir

Yozgat: Muteber Divanlıoğlu Konağı

Muteber Divanlıoğlu Konağı; Yozgat’ın Merkez İlçesi, İstanbulluoğlu Mahallesinde Kurtuluş Sokağı ile Kuyulu Çeşme Sokağının kesiştiği noktasında yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Yapı iki kat olarak inşa edilmiştir. Bahçe içinde bir müştemilat ve gölgelik bulunmaktadır. Yapının kapı ve pencere doğramaları ahşaptan yapılmış olup üzeri ahşap oturtma çatıdır. Pencere doğramalarında metalden yapılmış parmaklıklar bulunmaktadır. Üst kattaki pencereler 1/1 zemin kattakiler ise 1/2 oranında yapılmıştır.

Zemin katta girişin sağında solunda bahçeye bakan 2 oda ile sol kısımda bulunan oda ile bağlantılı bir mutfak bulunmaktadır. Zemin kattan birinci kata ahşap taşıyıcı bir merdivenle çıkılmaktadır. Bu kata çıkıldığında solda ve sağda birer oda ve bu odaların arasında cumba ile birleştirilmiş tavanı ahşaptan süslemeli olarak yapılmış bir sofa bulunmaktadır.

Çıkış istikametine göre solda bulunan oda tavanı ahşap süslemeli olarak yapılmıştır. Odanın içerisinde ahşap kapakları olan bir yüklük ve ahşap bir şerbetlik bulunmaktadır. Sağdaki odanın tavanı ahşaptan süslemesiz olarak yapılmış olup bu oda da ahşap kapakları olan bir yüklük ve şerbetlik mevcuttur.

Yozgat: Hacı Ozan Evi

Hacı Ozan Evi; Yozgat’ın Merkez İlçesi, Nohutlu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Yapı bodrum, zemin ve bir kattan oluşmaktadır. Halen varisleri tarafından konut olarak kullanılan bina Yozgat’ ta Geç Osmanlı döneminin nadide örneklerindendir. Geniş bir bahçe içerisinde yer alan ve biri batı diğeri güney olmak üzere iki bahçe kapısı girişine sahip olan Hacı Ozan Evi zaman içerisinde değişikliğe uğrayan bölümlere sahip olsa da çok iyi korunmuş, ender süsleme elemanlarına sahiptir.

Batı tarafta yer alan bahçe kapısı üzerinde ki kitabede 1317 tarihi (M.1899-1900) dikkat çekmektedir. Ahşap çatkılar arası kerpiç dolgu sistemiyle inşa edilmiştir. Birinci ve ikinci kat ön cephesinin orta kısımlarında balkon kısmı bulunmaktadır. Pencereler ahşap çerçeveli yuvarlak kemerlidir. Balkon üzerinde alınlık kısmı mevcuttur.

Bodrum kata giriş kapısının söveleri kesme sarıtaştandır. Balkon demir korkulukludur. Çatı saçakları ahşap tahta döşemedir. Duvar yüzeyleri kireç sıvalıdır. Pencere alt ve üstleri tezyinatlıdır. Kapılar ahşap olup; kapı üzerlerinde yuvarlak kemerler bulunmaktadır. Çatı çadır tipinde olup; alaturka kiremit döşelidir. Evin oda tavanları tamamen ahşaptır. Ayrıca odalarda ahşap dolap ve şerbetlikler dikkat çekmektedir.

Yozgat: Şeh Necdi Mescidi

Şeh Necdi Mescidi; Yozgat’ın Sarıkaya İlçesi, Aşağı Nohutlu Mahallesi. Lise Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Yapının kitabesi yoktur. H. Cemaziyel evvel 1326 M. 20 Haziran 1908 tarihli bir vakıf sureti vardır. Banisi Konyalı Şeyh El Hac Salih Sabri Dede Efendi bin hasandır. Cami uzun süre halk kütüphanesi olarak kullanılan ve son şeyhinin (Şeyh Necdi) ismiyle anılan cami eski Mevlevi dergâhı çarşı içinde lise caddesi üzerinde yer alır.

Harim enine dikdörtgen planlı düz tavanlı kırma çatılıdır. Güneyde silindirik gövdeli bir mihrap yanında yeni ahşaptan yapılmış minber yer alır. Harime doğu duvarının ekseninden kuzeye kayan bir kapıyla girilir. Ara mekânın doğusunda iki oda yer alır.

Her iki odada kareye yakın dikdörtgen planlı ve üzeri tavanla örtülüdür. Güneydeki odanın güneye bakan duvarında camideki gibi silmeli yuvarlak kemerli üç alt penceresi vardır. Eskiden Mevlevihane olarak kullanıldığı söylenen yapı da kapatılmış bir sundurma yer alır. Zamanının günümüze ulaşan sayılı eserlerindendir.

Yozgat: Arap Dede Camii

Arap Dede Camii; Yozgat’ın Merkez İlçesi, Tekke Mahallesi, Çamlık Caddesi ile Seyfi Ağa Caddesinin kesiştiği köşede yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Caminin kitabesi yoktur. Fakat son cemaat yerinin iki pencere arasında “Maşallah sene H.1327” yazılıdır ki bu tarih (M. 1899 – 1900) muhtemelen caminin tamir tarihidir. Çünkü caminin H. 1 Zi’l – Hicce 1257 / M. 14 Ocak 1842 tarihli bir vakfiyesi vardır. Caminin etrafını (kuzey hariç) çeviren hazire de tespit edilen en eski tarihli iki mezar taşı vardır. Bunlardan “H.1262 tarihli İsmail Ağa’nın eşine” ve diğeri ise “H.174 tarihli Abdullah Efendi’nin eşine” ait olanıdır. Bu iki mezar taşı da bize caminin vakfiye tarihinden önce yapıldığının en güzel örnekleridir.

Harim kareye yakın dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende yarım silindirik gövdeli bir mihrap, yanında (batıda) yapılmış ahşap minber yer alır. Harimin kuzeyinde önü balkon gibi kuzeye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. Mahfile son cemaat yerinin kuzeydoğusunda, girişin yanındaki oda içerisinde bulunan merdivenle çıkılır. Batıdaki minber çok sade ve ahşaptan yapılmıştır. Doğudaki vaiz kürsüsü ise ince ahşap sütunlar üzerine oturan sade bir kuruluştur.

Harimi doğu duvarda ve batı duvarda birer, güney ve kuzey duvarda ikişer alt pencere aydınlatır. Ayrıca yalnız güney cephede alt pencerelerin üzerinde küçük birer üst pencere daha vardır. Yapının iç ve dışında süsleme yoktur. Harime güney – kuzey eksenindeki yanları profili yuvarlak kemerli bir kapı ile girilir. Harimin kuzeybatı köşesinde kare kaideli, yuvarlak gövdeli bir minare bulunur. Minareye son cemaat yerinin kuzeybatı köşesindeki kapıdan çıkılır. Caminin çift katlı, yanları harimin uzantısı duvarla, alt önü camekânla kapalı çok küçük bir son cemaat yeri vardır.

Son cemaat yeri sonradan ince bir duvarla ikiye ayrılarak doğu tarafı bir oda haline getirilmiştir. Yapı meyilli bir arazi üzerine kurulduğu için son cemaat yeri zeminden yüksekte kalmıştır. Buraya iki taraflı 5 – 10 basamaklı merdivenlerle çıkılır. Son cemaat yerinin önünde ve doğusunda küçük bir haziresi vardır. Caminin etrafı bir duvarla çevrilmiştir. Cami kırma çatılı üzeri oluklu kiremit örtülü geniş saçaklıdır. Yapı sıvalı olduğu için malzemesi hakkında bir bilgiye sahip olamıyoruz. Ama minaresi sarı kesme taştan yapılmıştır. Tavan ve taban ahşap döşemelidir. İldeki önemli tarihi mekânlarındandır.

Yozgat: Nakıpzade Camii

Nakıpzade Camii; Yozgat’ın Merkez İlçesi, Köseoğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Yapı harime giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre tarihlendirilir. Camiinin harime giriş kapısı üzerindeki medrese kitabesi göre camii, H.1260 / M.1844 tarihinde II. Mahmut’un ikinci kadını olan Hoşyar Kadın tarfından medrese ile birlikte yaptırılmıştır. Kitabede Beyhan Sultan’ın manevi kızı, Mihrimah Sultan’ın kızı gibi görülen Hoşyar kadın, aslında Beyhan Sultan’ ın manevi annesi, Mihrimah Sultan’ın öz annesidir. Her iki kızının da kendinden önce öldüğü kitabede belirtilerek onların adına bu eseri yaptırdığı yazılıdır.

Ayrıca, kitabe ustası Ziya isimli biridir. Kitabeden başka caminin iki tane de vakfiyesi vardır. Vakfiyelerden ilki H.Zi’l –Hicce 1268 / M. 21 Eylül 1852 ‘ den önce tarihlidir. Bu vakfiyede banisi camiye 12.000 guruş para vakfında bulunarak, bu para ile camiinin bakım ve tamiri ile diğer masraflarının yapılmasını ister. İkinci vakıf ise, H.26 Cemazziye’l – Evvel 1332 / M. 22 Nisan 1914 tarihlidir.

Bu vakfiye, Yozgat Tekke Mahallesi’nde oturan Sivas Ziraat Müfettişi Ayintabi – zade Mustafa Mahzar Bey b. Hacı Ömer Lütfi Bey tarafından bir takım gayr-i menkul gelirlerinden vakfedilen yıllık 500 guruş gelirdir. Vakfın şartlarına göre gelirin her yıl 200 guruşu camiinin tamir ve bakımına, 30 guruşu ise su yollarının tamirine harcanacaktı. Harim boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende beşgen gövdeli bir mihrap, yanında (batıda )korkulukları kafes oyma tekniği ile yapılmış orijinal ahşap minber yer alır.

Mihrap renkli rehberlerden yapılmıştır. Doğu duvarda güneydeki pencerelerden ikisinin arasında, pencere içinden geçilerek çıkılan balkonumsu bir vaiz kürsüsü vardır. Vaiz köşkünün önü ahşap parmaklıkla, yanları taş silmelerle süslenmiş yuvarlak kemerlidir. Harimin kuzeyinde önü balkon gibi güneye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. Mahfille son cemaat yerinin kuzeydoğusundaki son cemaat yan duvarı içindeki merdivenlerle çıkılır. Harimi doğu ve batı duvarda üçer güney ve kuzey duvarda ikişer alt pencere ile onların üzerindeki üst pencereler aydınlatılır.

Harimin kuzeyinde yanları harimin uzantısı duvarla, önü camekânla kapalı, dört sütun üzerine oturan üç yuvarlak kemerle dışarı açılan çift katlı bir son cemaat yeri vardır. Harim ile son cemaat yerini mihrap eksenindeki bir kapı halka biçimli kaval silmeli şerefeli bir minare bulunur. Minareye güneybatı köşedeki kapıdan çıkılır. Harim içinde süsleme olarak minberin kafes oyma tekniği ile yapılmış korkulukları, vaiz kürsüsü köşkü ve yanındaki selvi motifli bezemeler ile kesme taştan yapılan binanın duvarlarındaki silmeleri dikkate çeker.

Yozgat: Kayyımzade Camii

Kayyımzade Camii; Yozgat’ın Merkez İlçesi, Köseoğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Harime giriş kapısı üzerinde bir kitabesi vardır. Kitabesine göre camii, Cevheri veya Cevahir Ali Efendi Tarafından H.1219 / M.1804 tarihinde yapılmıştır. Kitabeden başka son cemaat yerinin saçak altında kartuş içinde çift taraflı (aynalı) “ 1219 Maşallah – ı kane” şeklinde caminin yapım tarihini belirten ikinci bir tarih daha vardır. Bu camiinin Demirciler Çarşısına yakın olduğu için “Ali Efendi, Demircilik Camii” denildiği ancak cami yakınındaki medresede daha sonraları Kayyımzadelerden Osman Efendi ve başkaları da müderrislik yaptıklarından camiinin adı, medrese hocalarına izafeten (hocalık görevini de ifa ettiklerinden) Kayyımzade Cami diye şöhret bulmuştur.

Diğer bir kaynakta ise caminin “Demirci Ali Efendi Camii” olduğu belirtilmektedir. Caminin yapılış hikâyesi ise şu şekilde anlatılmaktadır. Ali Efendi, Başçavuş Caminin yüksekliğini gördükten sonra kendisinin daha önce birinci (Cevahir Ali Efendi Camii) camii yol seviyesinden aşağıda kalmasına üzülmüş ve camii yapan ustaları çağırarak bu caminin yol seviyesine kadar yükseltilmesini istemiştir. Ancak ustalar bunun kolay olmayacağını ve çok külfetli olacağını söyleyerek, gerekiyorsa arzuya uygun bir başka camii yapabileceklerini ve bu caminin böyle kalmasını tavsiye etmişlerdir. Ali Efendinin isteği üzerine ikinci cami olarak bu camiyi yapmışlardır.

Cami harimi boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende yarım silindirik gövdeli mihrap, yanında (batıda) orijinal ahşap minber yer alır. Güneydoğu köşede ise, ahşap bir vaiz kürsüsü vardır. Harimin kuzeyinde önü balkon gibi kuzeye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. Mahfil son cemaat yerinde batıya doğru bir çıkıntı yaparak genişler. Harimi doğu ve batı duvarda üçer, güney ve kuzeyde duvarda ikişer alt pencere ile onların üzerindeki üst pencereler aydınlatır. Harimin kuzeyinde yanları harim duvarının uzantıları ile önü cemakanla kapalı bir son cemaat yeri vardır. Harim ile son cemaat yerini mihrap eksenindeki bir kapı birbirine bağlar. Son cemaat yerinin kuzeybatısında kare kaideli, çokgen gövdeli bir minare bulunur.

Minareye kuzeybatı köşedeki kapıdan çıkılır. Harim içinde süsleme olarak alçıdan vitray pencereler ile mihrap ve pencere alınlıklarındaki kalem işi bezemeler dikkatimizi çeker. Mihrap kenarları kalem işi ile yapılmış birer sütun üzerine oturan yuvarlak kemer ile mihrap alınlığının kenarlarında “C” ve “S” kıvrımlı alçı barok süslemeler ile ahşap bir pano üzerine; “Hz. Allah (c.c.) Hz. Muhammed (s.av.) ve dört halifenin” isminin yazıldığı girift bir yazı vardır. Pencere alınlıklarında ise “C ve S” kıvrımlı, alınlıkta üçgen barok kartuşlar dikkatimizi çeker. Harimin kuzeyinde, yanları kapalı bir son cemaat yeri vardır. Son cemaat yeri ile harimi yuvarlak kemerli bir kapı bağlar. Ahşap kapı geçme tekniği ile yapılmış aynalı bir kapıdır.

Çift katlı son cemaat yerinin ortadaki pencerelerin üzerinde bir kartuş vardır. Cevahir Ali Efendi Camii, Köseyusuflu ve Başçavuş camilerinde olduğu gibi, ön kısmı sonradan camekanla kapatılmış son cemaat yeri, 5 ağaç direkle ve doğu ile batı anten duvarları üzerine oturur. Son cemaat yeri ile harimin birleştiği kuzeybatı köşesinde, çokgen gövdeli minaresi vardır. Minare kare kaideli çokgen gövdelidir. Görülebildiği kadarıyla yapının duvarları kesme taştan, minare gövdesi tuğladan yapılmış, kırma çatı ile örtülmüştür. Yapıyı, kuzeydeki tek kapıdan girilen, yüksek duvarlı bir avlu çevirir. Avlunun doğu iç duvarında iki ağaç direk üzerine oturan ufak bir revaklı kısım vardır. Bu revaklı kısmın güney tarafına, adeta revak ikiye bölünmüş gibi imam için lojman yapılmıştır. Revakta bulunan abdest muslukları sökülerek giriş duvarının iç kısmına sonradan yerleştirilmiştir.