Samsun: Yörgüç Paşa Camii

Yörgüç Paşa Camii; Samsun’un Kavak İlçesi, Çarşı İçi Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Cami Osmanlı Dönemi eseri olup, Osmanlı Vezirlerinden Yörgüç Paşa tarafından yaptırılmıştır. İlk yaptırılan cami ahşaptandır, daha sonra ahşap cami yıkılarak yerine kesme taştan bugünkü cami yaptırılmıştır.

Yapının kesin yapılış tarihi bilinmemekle beraber, minaresi Selçuklu ve Osmanlı minarelerine benzememektedir. Yerel rivayetlere göre caminin yerinde önceden bir kilise olduğu, minaresinin de kilisenin kulesi olduğu söylenmektedir. Yapı oldukça iyi korunmuş durumdadır.

Cami kırmızı Ankara taşı (andezit) tuğla malzemeden kubbesiz beşik örtülü olarak inşaa edilmiştir. Yapının mimarisi kesme taştandır. Dikdörtgen planlı olan yapı tek katlıdır. Caminin ön kısmına sonradan bir sahanlık eklenmiştir. Alt kısmında ise çeşmeler vardır.

Samsun: Yörgüç Paşa Camii

Yörgüç Paşa Camii; Samsun’un Havza İlçesi, maret Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Selçuklu mimari tarzında yapılmış olan cami 1297 yılında Selçuklu Sultanı II. Mesut tarafından cami olarak yaptırılmış, Osmanlı padişahlarından II. Mahmut’un eniştesi ve veziri Yörgüç Paşa’nın oğlu Amasya Mustafa Bey tarafından tamir ettirilmiş ve bunun üzerine de Yörgüç Paşazade Mustafa Bey adını almıştır.

1979 yılında bazı yerleşkeleri yenilenmiştir . Milli mücadele yıllarında  30 Mayıs ve 6 Haziran  mitingleri bu camide başlamıştır. Restore edilen cami halen geçmişini yaşatarak hizmet vermektedir. Kaplıcaların bitişiğinde bulunması nedeniyle, kaplıcalar cami olarak da anılmaktadır.

Cami kuzeyden güneye doğru alçalan, oldukça eğimli bir arazide kurulmuştur. Yapının güney ve doğusunda, yüksek bir duvarla desteklenen teras şeklinde küçük bir avlusu bulunmaktadır. Avluya, duvarın kıbleye yakın bir kesiminde açılan bir merdivenle çıkılmaktadır.

Cami; boyuna dikdörtgen plânlı olup, içten ahşap direklerle taşınan düz tavan, dıştan dört omuz kırma çatıyla örtülüdür. Harimin kuzeyinde kadınlar mahfiline yer verilen caminin minaresi, kuzeydoğu köşededir. Camiye doğu ve batı duvarlarda, aynı eksen üzerindeki iki kapıyla ulaşılmaktadır.

Amasya: Yörgüç Paşa Camii

Yörgüç Paşa Camii; Amasya’nın Merkez İlçesi, Hacılar Meydanı Mahallesi, Yörgüç Paşa Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Cami 1428 yılında Yörgüç Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yörgüç Paşa bir dönem Amasya’da Sancakbeyliği yapmış, daha sonra Çelebi Mehmet’in,oğlu Murat’ı küçük yaşta Amasya Sancakbeyliği’ne atamasıyla Şehzade Murat’ın lalası olarak Amasya’da kalmıştır.

Sultan II. Murat zamanında vezirlik de yapacak olan Yörgüç Paşa’nın Amasya ve çevresinde önemli hizmetleri olmuştur. Yörgüç Paşa Camii Amasya’da sık görülen ters T planlı camilerdendir. Duvarlarında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Kalın duvarlarda ve mekanı aydınlatan pencere kemerlerinde yer yer kırmızı ve beyaz mermer kullanılması yapıya renkli bir görünüm kazandırmıştır.

Orta bölümdeki giriş kapısı büyükçe bir eyvan biçimindedir. Eyvanın büyük kemeri de yine kırmızı ve beyaz mermerden oluşur ve kemer doğrudan doğruya duvarlara oturtulmak yerine duvarlardan biraz çıkıntı yapılarak örülmüş, bu da girişe zarif bir görünüm kazandırmıştır. Kapının üstüne yerleştirilmiş, geometrik motifler ve çiçek motifleriyle süslü sağır pencerelerin altında kitabe yer almaktadır.

Caminin ilgi çekici özelliklerinden biri son cemaat yerinin caminin ana mekanı içinde olmasıdır. Giriş kapısının ardında ana ibadet mekanının büyük kubbeli birinci bölümü bulunur. Buradan doğu ve batı duvarlarındaki birer kapı ile yan bölümlere geçilir. Bu bölümlerin üzeri de birer kubbeyle örtülüdür.