Trabzon: Sancak Camii

Sancak Camii; Trabzon’un Yomra İlçesi, Sancak Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle kesme taş malzeme ile inşa edilen yapı, dikdörtgen planlı harim ana mekân ve iki yönde açık son cemaat yerinden oluşmaktadır. Dört omuz kırma olan çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Son cemaat yerinin örtüsü beş adet kare kesitli ahşap sütun ile taşınmaktadır. Beden duvarlarında altta ve üstte kemerli, kesme taş söveli ve demir korkuluklu pencereleri bulunmaktadır.

Ana mekân girişi son cemaat yerinden, yuvarlak kemerli, kesme taş söveli ve çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Girişin taş sövesinde kilit taşı bulunmaktadır. Ana mekânın kuzey tarafında yer alan kadınlar mahfili ahşap sütunlarla desteklenmiştir ve ortasında yarım daire şeklinde köşk kısmı yer almaktadır.

Mahfil katına ana mekândan ahşap merdiven ile ulaşılmaktadır. Taş ve kademeli nişi bulunan mihrabının çevresi bitkisel ve geometrik süslemelerin bulunduğu bordürler ile çevrilmiştir. Nişin üstünde, taşa oyulmuş olan kitabesi bulunmaktadır. Ahşap olan minber ve vaaz kürsüsü sade ve süslemesizdir. Düz tavanı ahşaptır.

(Kaynak: karadeniz.gov.tr)

Trabzon: Kömürcü Koprusü

Kömürcü Koprusü; Trabzon’un Yomra İlçesi, Kömürcü Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yapı, doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. Kâgir olarak inşa edilen köprü, iki mesnetli, tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Köprüde malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır.

Köprünün kemer kısmında kesme taş, diğer bölümlerinde moloz taş kullanılmıştır. Köprü ayaklarının her ikisi de ana kayaya oturmaktadır. Köprü kemerlerinin iç yüzeylerinde nişler yer almaktadır. Yapının döşemesi beton ile yenilenmiş olup üst kısmında üçgen formda birleşmektedir.

Trabzon: Kıratlı Köprüsü

Kıratlı Köprüsü; Trabzon’un Yomra İlçesi, Kıratlı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kıratlı Mahallesi ile Ocaklı Mahallesi’ni birbirine bağlayan köprü, Özdil Deresi üzerinde yer almaktadır. Köprü, tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir.

Kemer ve korkulukları kesme taş, diğer kısımları moloz taş ile inşa edilmiştir. Doğu batı doğrultusunda uzanmakta olan köprünün, kemer ayakları ana kaya üzerine oturtulmuştur. Taşıt yolu ile bağlantısı olmayan köprüye patika yol ile ulaşılmaktadır.

(Kaynak: karadeniz.gov.tr)

Trabzon: İkisu Köprüsü

İkisu Köprüsü; Trabzon’un Yomra İlçesi, İkisu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yapı, doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. Kâgir olarak inşa edilen köprü iki mesnetli tek gözlü yuvarlak kemerli köprüdür. Köprüde malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır.

Köprünün kemer kısmında kesme taş, diğer bölümlerinde moloz taş kullanılmıştır. Köprü ayaklarının her ikisi de ana kayaya oturmaktadır. Yapının korulukları günümüze ulaşmamıştır. Köprünün döşemesi günümüzde bitki örtüsüyle kaplanmıştır.