Adana: Yeşil Mescit ve Türbesi

Yeşil Mescit ve Türbesi; Adana’nın Seyhan İlçesi, Tepebağ Mahallesi, Av.Turhal Arun Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

1746-48 yıllarında inşa edilmiş olan yapı mekanı örten kubbenin üzerindeki kiremitlerin yeşil oluşundan dolayı yeşil mescit adını almıştır. Kuzeyinde küçük bir avlusu bulunan ve sarı küfteki taşından yapılmış olan eser kare planlı ve tek kubbeli mekanı ile Adana ve civarında sık rastlanan mescitlerden birini teşkil etmektedir.

Planı araziye uydurma planı ile altına bir de bodrum kat yapılmış olup, esere doğu duvarın uzantısı ve mescidin yan duvarı boyunca devam eden avlu duvarının nihayetindeki yay kemerli bir kapıdan girilir. Mescidin doğu ve güney cephelerindeki,birer pencere dikdörtgen biçimli büyük birer niş içine alınmıştır ve çevresine geometrik desenli taş işçiliğiyle bezeme yapılmıştır.

Özellikle köşeleri sütunçelerle ve çevresi geometrik desenli kabartma işlemelerle süslenen doğu cephesindeki penceresi dikkati çekmektedir. Doğudaki bu pencerenin iki yanında ve güney cephesindeki pencerenin bir yanında kemerli birer pencere daha bulunmaktadır. Mescidin içinde dört duvardaki dört büyük kemerin takviye ettiği büyük nişler kubbeyi taşımaktadır.

Kare plandaki mekanın üzerindeki sekizgen kubbe kasnağı,kubbenin altına gizlenmiştir.Mukarnas örtlülü mihrap nişi mekandaki tek bezeme unsurudur.Avlu kapısının üzerindeki mukarnas bezemenin de mescidin yapıldığı dönemden kaldığı düşünülmektedir.Yapının biri avlu giriş kapısının diğeri kıble duvarı üzerinde bulunan iki kitabesi vardır. 1965 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılarak ibadete açılan yapı günümüzde de iyi durumdadır.