Mardin: Yeni Kale (Saçlı Ali)

Yeni Kale (Saçlı Ali); Mardin’in Nusyabin İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. 

Midyat-Nusaybin kervan yolu üzerindeki boğazın dar geçidinde, dağın bittiği yerde, derin vadide, tek parça bir kayalık düzlükte kurulan bu kaleyi Bizans İmparatoru II.Constantinius’un emri ile Dimitrios yaptırmıştır.

Kaleye halk arasında yakıştırılan Saçlı Ali isminin nereden kaynaklandığı bilinmemektedir. Kale Midyat-Nusaybin kervan yolunu kontrol amacıyla kayalık bir alanda yapılmıştır.

Kale oldukça geniş bir alana yayılmış olup, çevresi 1.000 m.yi bulmaktadır. Oturma odaları, su sarnıçları, kuleleri ve burçları vardır.

Adıyaman: Yeni Kale

Yeni Kale; Adıyaman’ın Kahta İlçesi’ne bağlı Kocahisar Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Ulaşım özel araçlarla veya turlarla sağlanmaktadır.

İlk yapılış tarihi Hititlere kadar giden kalenin bugünkü şekli Memluklular Dönemi’nden kalma olup, Osmanlılar Dönemi’nde de kullanılmıştır. Kalenin Urartu, Part, Kommagene, Roma, Sasani ve Arapların eline geçtiği bilinmektedir. Kalenin kapı girişi üzerinde, Mescit’te, doğu burcunda ve sarayın giriş kapısında olmak üzere çok sayıda kitabeler mevcuttur.

Kale giriş kapısı üzerinde yer alan yazıtta Memluk Sultanı Kalaun’un, mescitte bulunan yazıtta Melik Eşref Selahaddin Halil’in, sarayın giriş kapısındaki kitabede ise Melik Nasır’ın adları geçer. Kale içinde mescit, hapishane ve zindan, posta güvercinlerinin yetiştirildiği kule, sarnıçlar, hamam ve Kahta Çayı’na (Nymphaios) inen gizli bir su yolu bulunmaktadır.