Adana: Yağ Camii

Yağ Camii; Adana’nın Seyhan İlçesi, Ali Dede Mahallesi, Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Aynı avluyu paylaşan camiye bitişik eski klise ve medresesiyle birlikte bir külliye oluşturmaktadır.külliyedeki imaret ise eski tarihlerde yıkılmıştır.1501 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından enlemesine dikdörtgen planlı cami ile medresenin doğu ve batı kanatları yaptırılmıştır. 1552 yılında Halil Beyin oğlu Piri Paşa medresenin doğu kanadına ana dershane odası ile avlunun kuzeyinde yer alan portal şeklindeki giriş kapısı ilave ettirilmiştir.

Bölgeye hakim olan sıcak iklimin etkisiyle bu eserde de büyük son cemaat yeri bulunmaktadır. Ulu Cami plan tipindeki yapının enine gelişen dikdörtgen planı,içten kıble duvarlarına dikey dört sıra sütun dizisi ile beş sahna ayrılmaktadır. Spoli ve alçak olan sütunlar sivri kemerle birbirine bağlanmaktadır.

Neflerin üzerine beşik tonozlar örtmektedir. Cami duvarları yonu taşından,medrese kısmı duvarları ise tuğla ile örtülmüştür. Medrese duvarları iki sıra kirpi saçakla bitirilmiştir. Medrese odalarının üzeri kiremit kaplıdır. Caminin,bir taç kapı niteliği taşıyan büyük avlu kapısı ayrı bir güzelliğe sahiptir.

Sonraki yıllarda yapılan müdahalelerle medresenin doğu kanadında yer alan ve avluya açılan odalar dış cepheye açık dükkan sırası haline getirilmiştir. Yıkılan imaret kısmının altında,tonozlu bir sarnıç ortaya çıkarılmıştır. Yapı 1998 Adana depremi sonrasında restore edilmiştir.