Kırklareli: Çeşmeler Kaya Küpleri

Çeşmeler Kaya Küpleri; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Küçükyayla Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Köyün 2 km güneyinde, mera alanında kayaya oyma küpler bulunmaktadır. Ağız kısmı dairesel, derinlikleri 1,5 m ile 2 m arasında değişen pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır.

Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 20 kadar küp tespit edilmiştir. Depolama amaçlı yada mezar olarak kullanıldıkları düşünülmektedir.

“1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çoğunun içi taş ve çalılar ile dolmuştur, sadece ağız kısımları görünmektedir.

Kırklareli: Antik Tiyatro

Antik Tiyatro; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Evren Mahallesi, Çömlekçi Sokak üzerinde yer almaktadır. 

Tiyaro yapısı Çömlektepe’nin güney eteğinde yer almaktadır. 1995-1997 yılları arasında üç sezon gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile açığa çıkarılan yapı, Türkiye Trakyası’nda (Greko-Romen) şu ana kadar bilinen tek Roma Dönemi tiyatrosu olma özelliğine sahiptir.

M.S. 2.yy’a tarihlenen Vize Odeon’u Bizans Dönemi’nde tahribata uğramıştır. Yapılan kazılarda elde edilen buluntular arasında çok sayıda Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemi’ne ait objeler (keramikler, cam ve metal buluntular) ile mermer üzerine kabartma sahne rölyefleri ve heykeller yer almaktadır. 2003 yılında yapılan son çalışmada Tiyatro oturma sıraları sahne binası ile açığa çıkarılmıştır.

Antik Tiyatro tel örgülerle çevrili olup, bakımsız bir haldedir. Sahne kısmına ait yapı kalıntılarının üzerinden yol geçmektedir. Çevresindeki şahıs mülkiyetindeki taşınmazlar kamulaştırılmış olup, gelecekte burada yapılacak arkeolojik kazılarla tiyatronun tamamının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Kırklareli: Sofular Camii

Sofular Camii; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Sofular Köyü yerleşim sınırları içerisinde yer almaktadır.

Köy içinde yer alan cami dikdörtgen planlı yaklaşık 7×10 m boyutlarındadır. Tek minareli olup, kırma çatılıdır ve duvarları kesme taştan yapılmıştır. Pencereleri kemerlidir.

Kemerli olan pencerelerin bir bölümü kapatılarak, daha küçük boyutlu PVC doğramalı pencereler eklenmiştir. Çatısı ise marsilya kiremit olarak yenilenmiştir.

İç mekanda mihrabın tamamı, duvarların 1 m yüksekliğe kadar olan kısımları niteliksiz seramik kaplıdır.

Kadınlar mahfili tavan kaplaması özgün değildir. Yapının kiremitleri marsilya kiremit olarak değiştirilmiştir. Minaresi yeniden yapılmıştır.

Kırklareli: Kıyıköy Oyma Kilise

Oyma Kilise; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Çalışkan Çiftliği Mevkinde yer almaktadır.

Girişi güneye bakmakta olan yapı, dikdörtgen planlı, doğu batı yönünde konumlanmış, yaklaşık 4×7 m ebatlarında yüksekliği yaklaşık 3 metredir.

Doğu kısmında apsisi bulunmaktadır. Üstü tonoz şeklinde oyulmuştur. Kuzey duvarında üstü kemerli yan yana iki niş oyulmuştur. Apsisin sağında ve solunda da küçük nişler bulunmaktadır.

İç kısmı, zeminde ve duvarlarda defineciler tarafından oyularak tahrip edilmiştir.

Kırklareli: Küçükyayla Mağara Manastırı

Mağara Manastırı; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Küçükyayla Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kayaya oyularak oluşturulan mağara manastır, köyün 1,5 km güneyinde çevresi orman ile çevrili mera alanında bulunmaktadır.

Zeminin yaklaşık 1 m altında bulunan giriş kısmının üzeri yassı taşlar ve kireç harcı ile örülmüş bir tonoz ile örtülüdür. Girişten aşağı inen taş basamaklar harap durumda ve eksiktir.

Mağara manastır doğu batı istikametinde yaklaşık 10×20 m ebatlarındadır. Tavan yüksekliği 2,5 m civarındadır. İçeride bir çok yerde defineci kazıları bulunmaktadır. Kazılardan çıkan toprak orta kısma yığılmıştır.

Kayaya oyma manastırın iç kısmında defineci kazıları ve tahribatları görülmektedir.

Kırklareli: Osmançe Kalesi

Osmançe Kalesi; Kırklareli’nin Vize İlçesine bağlı Kömürköy’ün 4,3 km doğusunda hakim bir tepede mera alanında bulunmaktadır.

Bölgede yer alan aynı dönem kalelerin içerisinde en sağlam ve ayakta olan kaledir. Kale kare planlı yaklaşık 15×15 m ebatlarındadır.

Girişi güneybatı cephesinin ortasındadır. Güney ve kuzey köşesinde karşılıklı iki burcu bulunmaktadır. Beden duvarları kireç harçlı, sıralı moloz taş örgülü, duvar kalınlığı 80 cm civarındadır.

Duvar köşeleri kesme düzgün taşlar ile işlenmiştir. Beden duvarları 4 metreye kadar, burçlar da 8 m yüksekliğe kadar ayaktadır. Burçlarda ahşap kat kirişlerinin oturduğu boşluklar görülmektedir.

Bu boşluklardan burç içerisinde 3 kat olduğu anlaşılmaktadır. Beden duvarlarında tüm cephelerde göz seviyesinde yaklaşık 50×60 cm ebatlarında 1 m ara ile çepeçevre gözetleme pencereleri bulunmaktadır.

Duvarları ayakta olan kale defineciler ve dış hava koşullarından dolayı harap durumdadır. İçerisinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.

Kırklareli: Akpınar Yoztarla Kalesi

Yoztarla Kalesi; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Akpınar Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kale kalıntısı köyün 3,9 km kuzeydoğusunda ormanlık alanda bulunmaktadır. Muhtemelen bölgede güvenliği sağlamakla görevlendirilen birliğin barındırıldığı küçük bir kale olarak işlev görmüştü.

Kale kare planlı yaklaşık 15×15 m ebatlarındadır. Karşılıklı iki köşesinde iki burcu bulunmaktadır.

Beden duvarları kireç harçlı, sıralı moloz taş örgülü, duvar kalınlığı 80 cm civarındadır. Duvar köşeleri kesme düzgün taşlar ile işlenmiştir. Beden duvarları 1,5 metreye kadar, burçlar da 3 m yüksekliğe kadar ayaktadır.

Kırklareli: Balkaya Kaya Kilisesi

Balkaya Kaya Kilisesi; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Balkaya Köyü yerleşim sınırları içerisinde yer almaktadır.

Tek nefli, tamamen kayaya oyularak yapılmış olan kilisenin üst örtüsünün bir kısmı yıkılmış sonradan beton dökülerek tamamlanmıştır.

Önündeki kayaya oyma narteks kırılmış olup, ikonostasisin sadece kuzeyde küçük bir kısmı mevcuttur. Yapı çevresinde sırlı ve sırsız Bizans dönemine ait keramik parçaları görülmektedir.

Yıkılan çatı üst örtüsünün bir bölümü betonarme kullanılarak onarılmıştır.Ana yola yakın bir mesafede yer alan kilise günümüzde hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır.

Yapının bir bölümünün üzeri ahşap konstrüksiyonla gelişi güzel kapatılmıştır. Bakımsız ve harap bir haldedir.

Kırklareli: Balkaya Kaya Kilisesi

Balkaya Kaya Kilisesi; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Balkaya Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Tamamen kayaya oyularak yapılmış olan kilisenin üst örtü sistemi günümüzde mevcut değildir. Kilisenin kuzeyinde apsis yarım kubbesinde haç kabartması bulunan bir şapel yer almaktadır.

Kilisenin güneyinde ise yine kayaya oyulmuş dikdörtgen mezarlar bulunmaktadır. Yapı içerisinde ve çevresinde sırlı ve sırsız Bizans dönemine ait keramik parçaları görülmektedir.

Ana yola yakın bir mesafede yer alan kilise günümüzde hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır. Yapının üzeri ahşap konstrüksiyonla gelişi güzel kapatılmıştır. Bakımsız ve harap bir haldedir.

İki doğal sit arasında cennet ‘Kıyıköy’

Kıyıköy; Kırklareli’nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesi, tabiat harikası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kırklareli’nden 96 Km. Vize’den 40 Km., İstanbul’dan 200 Km. mesafededir.

Kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde Kazandere, salına salına akmakta ve Karadeniz’e dökülmektedir. Her ikisi de I. Derece doğal sit alanı olarak tescilli olan bu derelerde alabalık, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir.

Pabuçdere ile deniz arasında dar, uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yaz aylarında kamp kurulabilmektedir. Kıyıköy’de günübirlik kullanıma yönelik güzel balık lokantaları ile kafeler dışında konaklama olanakları da mevcuttur. Ev pansiyonculuğu ileri seviyededir.

Deniz suyu sıcaklığı 20-26 ‘C arasında değişen Kıyıköy plajları, Kırklareli’ne 96 Km., Vize’ye 40 Km., İstanbul’a 200 Km. mesafede bulunmaktadır. Kıyıköy, bölgeye gelen turistlere denizden yeni çıkmış balık yeme imkanı, sahilinde ve Pabuçdere ile Kazandere’de kayıkla gezinti imkanı sağladığı gibi, bazı uygarlıkların ziyaret edilmesine de imkan tanımaktadır.

Tarihi eserleri, Bizans Dönemine ait Kıyıköy Kalesi (6.y.y. Jüstinyen Dönemi), Aya Nıkola manastırı (6.y.y.), Geç Osmanlı Dönemi yapısı olan Kıyıköy Camii ve Liman Hamamı ile kale içerisindeki pek çok sivil mimarlık örnekleridir.