Vasfi Mahir Kocatürk kimdir? Hayatı, Eserleri

1907 yılında Gümüşhane’de dünyaya gelen Vasfi Mahir Kocatürk, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretmen iken 17 Temmuz 1961’de hayatını kaybetmiştir. Darüşşafaka Lisesi’ni ve Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Değişik illerde edebiyat öğretmenliği yaptı, idareci olarak çalıştı.

Haber Merkezi / Müfettiş olarak görev yaptı. Bir dönem Gümüşhane’den milletvekili seçildi. Yedi Meşale topluluğu içinde yer aldı. Önceleri epik şiirler, sonra hece ölçüsüyle, halk şiiri geleneğinden yararlanarak âşık tarzı şiire yazdı. Kahramanlık, fedakarlık, milli duygular, vatan ve millet sevgisi gibi temalar işledi.

Manzum oyunlar, çocuk hikayeleri yazdı. Divan adında bir dergi çıkardı. Türk edebiyatı üzerine araştırmalar yaptı, antolojiler derledi. Başlangıçtan bugüne Türk Edebiyatının tarihi, tahlili ve tenkidi konulu büyük eseri ölümünden sonra çıktı. Daha çok, edebiyatla ilgili kitap ve araştırmalarıyla tanındı.

Eserleri; 

Şiir; Dağların Derdi (Yedi Meşaleciler’le birlikte), On İnkılap, Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon, Hayat Şarkıları

Oyun; Yaman, Sanatkar

Deneme-İnceleme-Antoloji; En Güzel Türk Manileri, Lafonten Hikayaleri, Şâheserler Antolojisi, Divan Şiiri Antolojisi, Osmanlı Padişahları, Türk Edebiyatı Şâheserleri, Tekke Şiiri Antolojisi, Metinlerle Edebiyat, Namık Kemal, Şiir Defteri, Hikaye Defteri, Namık Kemal’in Şiirleri, Ziya Paşa’nın Şiirleri, Saz Şiiri Antolojisi, Türk Nesri Antolojisi, Meşhur Beyitler, Türk Edebiyat Tarihi, Türk Edebiyatı Antolojisi