İstanbul: Gotlar Sütunu

Gotlar Sütunu; İstanbul’un Fatih İlçesi, Topkapı Sarayı dış bahçesinde, Gülhane Parkı Sarayburnu girişinde yer alır.

Roma Devri’nden günümüze hiç değişikliğe uğramadan gelen çok eski bir abidedir.

3. veya 4. yüzyılda dikilmiş olan bu sütun yüksek kaide üzerinde 15 m. boyunda monolit mermerden ibarettir.

Sütun başı korint üslubunda kartal arması ile süslüdür.

Gotlar’a karşı kazanılan zaferden bahseden kitabe satırlarından dolayı abide “Gotlar Sütunu” adıyla da anılır.

İstanbul: Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı; İstanbul’un Fatih İlçesi, Sultanahmet Semti sınırları içerisindedir. Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezidir.

İstanbul fatihi II. Mehmed tarafından 1460-1478 tarihleri arasında yaptırılmış olan ve zaman içerisinde bazı ilavelerin yapıldığı Saray’da, Osmanlı padişahları ve Saray halkı 19. yüzyıl ortalarına kadar ikamet etmiştir.

1850’lerin başında Sultanlar, mevcut Saray 19. yüzyılın devlet protokolü ve merasimlerine ilişkin gereksinimleri karşılamakta yetersiz kaldığı için Boğaz’daki Dolmabahçe Sarayı’na taşınmışlardır.

Ancak saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve imparatorluk arşivleri Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilmiş, bir baba ocağı olması ve Mukaddes Emanetler’i barındırmasından dolayı burada devlet törenleri yapılmaya devam edilmiştir.

Topkapı Sarayı, Osmanlı monarşisi 1922’de kaldırıldıktan sonra, 3 Nisan 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle müzeye dönüştürülmüştür.