Tekirdağ: Erenler Hamamı

Erenler Hamamı; Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Erenler Hamamı’na 1. Murat ve Yıldırım Beyazıt devri vezirlerinden Saruca Paşa’nın oğlu Uğur Bey Vakfı kayıtlarında rastlanmakta olup, 16. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiştir.

Erenler Hamamı, günümüzdeki şekliyle orijinal plan özelliklerini kısmen kaybetmiştir. Yapı, bulunduğu parsel üzerinde tek katlı, 130 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilmiştir.

2010 yılında mülkiyeti köy tüzel kişiliğine aitken, onarılması amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 2017 yılında Büyükşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanarak tekrar hizmete açılmıştır.

Tekirdağ: Güzelköy Camii

Güzelköy Camii; Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi, Güzelköy Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Osmanlı Devletinin genişleme politikası doğrultusunda 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Trakya’nın fethedilmesiyle birlikte yürütülen iskan çerçevesinde Anadolu’dan getirilen göçmenlerin yerleştirildiği Güzelköy’de, Türkler ile yerli halk olan Rumlar 1923 yılındaki mübadeleye kadar beraber yaşamıştır.

Türklerin iskanıyla birlikte mahallede Cami ve hamam inşa edilmiştir.  Uzunlamasına dikdörtgen planlı cami, ahşap kırma çatılı olup kuzeydoğu köşesindeki tek şerefeli minareden oluşmaktadır. Caminin doğu ve güney ile batı yönünün bir kısmını hazire dolanmaktadır.

Tekirdağ: Marmara Ereğlisi Feneri

Marmara Ereğlisi Feneri; Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

01.01.1861 yılında Ereğli koyunun güney ucunda burun üzerine kurulan fener denizden 52 metre yükseklikte, 26 metre kule yüksekliği ile görev yapmaktadır.

Metal kule üzerinde yükselen fenerin ışığı 16 mil uzaklıktan görülme gücüne sahiptir. Devvar fener sistemi, elektrik – akülü olup ampul cinsi 50 W’tır. Marmara Ereğlisi içinden çıkan dar toprak yolla kısa sürede ulaşılan fener ve gardiyan evi etrafında tel örgü çevresinde boş alan üzerinden dolaşarak burunun her iki yanına gidebilirsiniz.

Deniz tarafından dolaşanlar Perinthos antik kentinden kalma antik bir mağara ile karşılaşırlar. Fenerin arka tarafından dolaşanlar balıkçı barınağını ve Marmara Ereğlisi’ni yüksekten görebilmektedir. Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altındadır.

Tekirdağ: Gazibey Bulgar Kilisesi

Gazibey Bulgar Kilisesi; Tekirdağ’ın Malkara İlçesi, Gazibey Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

19.yy’da yapılmış bir Bulgar kilisesidir. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı olan yapı 8 sütun üzerine inşa edilmiştir. 8 sütundan 2 tanesi kırık ve eksiktir.

Orijinalde uzun kenarlarda galeri kısmı mevcutken bugün bu bölümler mevcut değildir. Beşik tonoz şeklindeki tavanı ve sütun başlıkları ahşap olup yer yer çürüme ve kopmalar mevcuttur.

Apsisi dışarıdan belirgindir. Taş ve tuğla ile oluşturulmuş almaşık tekniği kullanılmıştır. Yan galerilerden üst kata çıkan merdivenler ahşaptır.

Tekirdağ: Ulaş Köprüsü

Ulaş Köprüsü; Tekirdağ’ın Ergene İlçesi, Ulaş Mevkii’nde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Köprü, Ergene Nehri üzerindedir. Çorlu-Edirne  Karayolunun yaklaşık 15 m. kuzeyinde,kesme taştan yapılan köprünün halen 7 adet yuvarlak kemeri açıkta olup Çorlu istikametinde olduğu düşünülen 2 kemeri toprak altındadır.

Köprü, kemer açıklıklarında fil ayakları üzerine oturtulmuştur. Osmanlı Dönemi’nde Edirne-İstanbul arasında kullanılan yolun Ulaş Mevkii’nde Ergene Nehrini geçişin sağlandığı köprüdür.

Günümüzde kullanılmayan köprünün iki yanı, sıralı beton bloklarla yaklaşık 70 cm. yükseltilmiştir. Köprünün kuzey gövdesinde mermer taş üzerinde H. 1262 tarihi yazılıdır.

Tekirdağ: 19. Fırka Anıtı

19. Fırka Anıtı; Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Necati Sezen Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Tekirdağ’da kurulan 19.Fırkanın ve O’nun yüce, eşsiz komutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşlarında göstermiş oldukları kahramanlıklar anısına 2013 yılında yaptırılımıştır.

Çanakkale Zaferi Tekirdağ’dan Başlar; Yarbay Mustafa Kemal, beraberinde emir subayı ve emrine verilmiş olan Çerkeşli Hasan Çavuş’un mangasını alarak 2 Şubat 1915 günü Tekirdağ’a geldi. Mustafa Kemal ve yaveri Tekirdağ’da ilk gecesini Ortacami Mahallesi Yunus Bey Caddesinde Bahriyeli Salih Bey’in evinde geçirdi. Atatürk Tekirdağ’da kaldığı müddetçe Askerlik şubesi yolu üzerindeki Musava kahveleri başlıca uğrak yerlerindendi.

19. Fırka’nın tamamlanması 25 Şubat’a kadar sürdü. Fırka bugün Göğüs Hastalıkları Hastanesinin bulunduğu yerde “Sahil Kışlası” nda kuruldu. Yarbay Mustafa Kemal 19.Fırkanın kuruluşunda çok sıkıntı çekti. Çünkü bir yandan Çanakkale savaşı devam ediyor, bir yandan her gün yüzlerce şehit ve gazi Tekirdağ’a getiriliyordu.

Buna rağmen memleketin içinde bulunduğu zor durum karşısında Tekirdağ, Malkara, Çorlu, Hayrabolu’dan toplanan ve bir kısmı da depo alaylarından temin edilen 891 kişilik 57, 72, 77. alaylar kurulmuş oldu. Mustafa Kemal bu süre zarfında, kolordu Caddesi üzerinde o zamanlar Fitnat Hanım Konağı diye bilinen ve mülkiyeti Salih Zeki Bey’e ait olan ahşap evde (otelde) kalmıştır.

Evin son sahipleri Münir ve Hüseyin Soyuer’dir. Daha sonra yıktırılıp yerine yenisi inşa edilen bina Yahya Soyuer apartmanıdır. 25 Şubat’ta kurulması tamamlanan 19.Fırka, ardından gelen bir emirle Maydos’a (Eceabat) geçti. Mustafa Kemal Eceabat’ta emrine verilen yeni birliklerle beraber, Ece limanı, Morto Koyu, Arıburnu, Anafartalar ve civarını içine alan bir sahanın komutanı oldu.

Tekirdağ: Kebir Camii

Kebir Camii; Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi, Mürefte Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Dikdörtgen planlı olan caminin kuzey girişinde yapım tarihi olarak H.1358 (M. 1939) tarihi bulunmaktadır. Bodrum üzerine tek katlı olarak inşa edilen caminin temeli taş beden duvarları harman tuğlasıyla örülüdür.

Bodrum katı yol seviyesindedir. Caminin ana mekanına iki yönden çıkılan merdivenle girilmektedir.  Cami doğu, batı ve güney cephelerinde yüksek pencerelerle aydınlatılmış olup güney cephesi sağırdır.

Bu cephede apsis izlenimi veren mihrap bulunur. Caminin içinde ahşap işçilik dikkat çekmektedir. Özellikle kadınlar mahfilindeki korkuluklar ile minberdeki ahşap ajur tekniğiyle yapılmıştır.

Ahşap tavanda yine ajur sanatı öne çıkmakta olup küçük ahşap konsollarla desteklenen çokgen göbeğin ortasında yıldız motifi yer almaktadır. Cami mihrabı çinilerle kaplıdır.

Tekirdağ: Misinli Kalesi

Misinli Kalesi; Tekirdağ’ın Ergene İlçesi, Misinli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kale bir burç ve duvar kalıntısından oluşmaktadır. Antik çağda Mesene olarak adlandırılan kale Erken Bizans Dönemi yapısı olup, bugün köy içinde yerleşmesi içinde kalmıştır.

Malzeme olarak kesme taş, moloz taş ve tuğla bir arada kullanılmıştır. 200 x 250 metre boyutlarındaki kalenin yuvarlak kulelerinden biri ayaktadır. 1199 yılında Kuman Boylarının saldırısına uğramıştır.

Tekirdağ: Hüsrev Kethüda Çeşmesi

Hüsrev Kethüda Çeşmesi; Tekirdağ’ın Malkara İlçesi, Camiatik Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Eski Cami Çeşmesi de denir.  Hüsrev Kethüda tarafından 1564 (H. 971) yılında yaptırılmıştır. Sivri kemerlidir ve sivri kemer kademeli olarak oluşturulmuştur. Sivri kemerin etrafında silme ile çeşmenin cephesi hareketlendirilmiştir. Çeşme aynası mermerdir.

Çeşme’nin Kitabesi’nde, “Cümlelere mülk verir kam kar Hüsrev-ü bal itikat namdar Sahibü’l hayrat Hüsrev Kethüda Kim cihan kıldı serbeser ihya, Ehl-i diller cem’olup tarihini Kim içerse, nuş-u canlar dediler. ………… Sene 971” ifadeleri yer alır.

 

Tekirdağ: Tarihi Beşevler

Tarihi Beşevler; Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Saadet Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Mimari özellikleri ile Tekirdağ eski kent dokusunun en güzel örneklerinden biri olan Tarihi Beşevler’in kamulaştırılması ile birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında uygulama projeleri hazırlandı ve onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları başladı.

Restorasyon çalışmaları sonucunda Beşevler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesisleri olma statüsünü kazanarak hem Tekirdağlılara hem de yerli ve yabancı turistlere butik otel, restoran, cafe ve bistro olarak hizmet vermeye başladı.