Adana: Taş Mağaza

Taş Mağaza; Adana’nın Seyhan İlçesi, Alidede Mahallesi, Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Adı geçen parselde yer alan taşınmaz tek katlı yığma inşa tekniğiyle yapılmıştır. Yapı gereci olarak ahşap kesme taş elemanlarının kullanıldığı gözlenmektedir.

Taşınmazın bir bölümünde yapılan tadilatlar ile betonarme elemanlarla döşeme ve kirişlerin inşa edildiği gözlenmektedir. Yapı oluklu sac üst örtülü ahşap çatıyla örtülü olup cephelerde kagir taşıyıcı kolonlar profili düzgün kesilmiş kesme taş malzeme ile inşa edilmiş kemerlerle birbirine bağlanmıştır.

Yapının kemer boşluğunda metal parmaklıklı ahşap pencereler yerleştirilmiş ,zemin kat ise sonradan yapılan müdahaleler ile iş yeri olarak kullanılmaktadır. Cephelerde profilli saçak silmeleri, sıvasız kesme taş kaplama duvar örgüleri, profilli kesme taş başlıklara oturan kemer örgüler yapının özgün unsurlarıdır.

Yapı günümüzde haler ticari amaçla kullanılmaktadır ancak özellikle iki sokak cephesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Pencere açıklıkları kapatılmış ve cephenin bir bölümünde süreklilik niteliksiz bir ek ile kaybolmuştur.