Adana: Tamrut Kalesi

Tamrut Kalesi; Adana’nın Aladağ İlçesi, Posyağbasan Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Köy içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Ovaya hakim noktadaki kayalık kütle üzerine oluşturulmuştur. Girişi güneybatı yönündedir. Horosan harçlı kalker bosajlı taş örgülüdür. Kalenin içindeki mekanlar zirvenin kenarlarına inşa edilmiş iç kısım boş bırakılmıştır.

Kuzeybatı yönünde sur örülmeyip bu bölümdeki kayalık topoğrafyadan faydalanılmıştır. Kalede dört adet burç vardır. Bunlardan iki tanesi girişin her iki tarafında üçüncü hemen güney ucunda ve dördüncü de güneydoğusundadır.

Güneydoğudaki burcun içinde tonoz üst örtülü sarnıç bulunup kalenin gözetleme birimleri iç bahçeye normal, dış tarafa ise mazgallı olacak şekilde inşa edilmiştir.

Kuzey ve güneydoğu yönünde tonoz örtülü iki katlı mekanlar vardır. Aynı köyde yer alan diğer yapı kalıntılarıyla birlikte düşünüldüğünde orta çağda bölgede yaşanmış bir derebeylik olduğu varsayılabilir.