İstanbul: Örme Sütun

Örme Sütun; İstanbul’un Fatih İlçesi, Sultanahmet Meydanı’nda yer almaktadır. Eksen üzerinde bulunan yazısız sütundur.

M.S. 10. yüzyılda Bizans İmparatoru VII. Konstantinus döneminde dikildiği düşünülmektedir.

Bu nedenle Konstantin sütunu olarak da bilinmektedir.

Sütun üzerinde, İmparator I. Basileus’un zaferlerini anlatan tunç levhalar bulunmakta iken, bunlar, IV. Haçlı Seferleri sırasında eritilerek para yapmak üzere kullanılmıştır.

İstanbul: Alman Çeşmesi

Alman Çeşmesi; İstanbul’un Fatih İlçesi, Sultanahmet Meydanı’nda, Sultan I. Ahmed Türbesinin karşısında yer alır.

Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Sultana ve İstanbul’a hediyesidir.

20’inci yüzyılın ilk günü olan 1 Ocak 1901’de açılış töreni yapılan bu çeşmenin üç kubbesi altın mozaik kaplıdır.

Neo-Bizanten üslubunda bir çeşmedir; içeriden altın mozaikle süslüdür.

İstanbul: Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı; İstanbul’un Fatih İlçesi, Sultanahmet Semti sınırları içerisindedir. Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezidir.

İstanbul fatihi II. Mehmed tarafından 1460-1478 tarihleri arasında yaptırılmış olan ve zaman içerisinde bazı ilavelerin yapıldığı Saray’da, Osmanlı padişahları ve Saray halkı 19. yüzyıl ortalarına kadar ikamet etmiştir.

1850’lerin başında Sultanlar, mevcut Saray 19. yüzyılın devlet protokolü ve merasimlerine ilişkin gereksinimleri karşılamakta yetersiz kaldığı için Boğaz’daki Dolmabahçe Sarayı’na taşınmışlardır.

Ancak saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve imparatorluk arşivleri Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilmiş, bir baba ocağı olması ve Mukaddes Emanetler’i barındırmasından dolayı burada devlet törenleri yapılmaya devam edilmiştir.

Topkapı Sarayı, Osmanlı monarşisi 1922’de kaldırıldıktan sonra, 3 Nisan 1924’te Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle müzeye dönüştürülmüştür.