Solunum (retiküler) sistemi hakkında bilmeniz gereken her şey!

Hava kanalı, pulmoner damarlar, akciğerler ve solunum kaslarını içeren solunum sistemi, vücuda hava ile kan arasında ve kan ile vücudun milyarlarca hücresi arasında gaz alışverişinde yardımcı olur. Solunum sisteminin organlarının çoğu havanın dağıtılmasına yardımcı olur, ancak yalnızca küçük, üzüm benzeri alveoller ve alveolar kanallar gerçek gaz değişiminden sorumludur.

Hava dağıtımı ve gaz değişimine ek olarak, solunum sistemi soluduğunuz havayı filtreler, ısıtır ve nemlendirir. Solunum sistemindeki organlar da konuşma ve koku alma duyusunda rol oynar. Solunum sistemi ayrıca vücudun homeostazı korumasına veya vücudun iç ortamının birçok unsuru arasında denge sağlamasına yardımcı olur. Solunum sistemi iki ana bileşene ayrılmıştır:

  • Üst solunum yolu; Burun, yutak ve gırtlaktan oluşan üst solunum yolunun organları göğüs boşluğunun dışında yer alır
  • Burun boşluğu; Burun içinde, burun boşluğunu kaplayan yapışkan mukoza zarı toz partiküllerini hapseder ve silya adı verilen küçük tüyler, onları hapşırmak veya dışarı üflemek için buruna hareket ettirmeye yardımcı olur
  • Sinüsler; Burun kenarındaki bu hava dolu boşluklar kafatasının daha hafif olmasına yardımcı olur
  • Yutak; Hem yiyecek hem de hava, uygun yerlerine ulaşmadan önce farinksten geçer. Farinks de konuşmada rol oynar
  • Gırtlak; Gırtlak, insan konuşması için çok önemlidir

Alt solunum yolu; Nefes borusu, akciğerler ve bronş ağacının tüm bölümlerinden (alveoller dahil) oluşan alt solunum yolu organları göğüs boşluğunun içinde yer alır

  • Nefes borusu; Larinksin hemen altında bulunan nefes borusu, akciğerlere giden ana hava yoludur
  • Akciğerler; Akciğerler birlikte vücudun en büyük organlarından birini oluşturur. Kılcal damarlara oksijen sağlamaktan ve karbondioksit vermekle sorumludurlar
  • Bronşlar; Bronşlar, trakeadan her akciğere dallanır ve akciğerlere hava sağlayan karmaşık geçitlerden oluşan bir ağ oluşturur
  • Diyafram; Diyafram, havanın akciğerlere girmesine izin vermek için kasılıp gevşeyen ana solunum kasıdır.