Adana: Siyavuş Paşa Mescidi ve Medresesi

Siyavuş Paşa Mescidi ve Medresesi; Adana’nın Seyhan İlçesi, Karasoku Mahallesi, Karasoku Sokak üzerinde yer almaktadır.

Siyavuş Paşa Mescidi ve Medresesi’ne şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Medresenin güney cephesinde taş üzerindeki 4 satırlık kütüphanesinde ifade edildiği üzere medrese Hacı Ahmet Ağa tarafından 1165 H.(1751 M)’de yaptırılmıştır.

Ancak eser vakıflarca bir şahsa satıldığından ev ve iş yeri olarak kullanılmaktadır.Medrese bugünkü haliyle onarıma muhtaç olup çok harap bir durumdadır.

Yoğun ticaret işlevinin bulunduğu bölge içinde olan yapı harap durumdadır.Ancak belirli kısımları günümüzde dükkan ve konut olarak kullanılmaktadır. Özgünlüğünü büyük ölçüde kaybetmiş olan yapının kemerli kapısı da günümüze ulaşamamıştır.