Sitoloji nedir? Detaylar

Hücrelerin mikroskop altında incelenmesi olan sitoloji, esas olarak kanseri teşhis etmek veya taramak için kullanılır. Ayrıca fetal anormallikleri, pap smearlerini taramak, bulaşıcı organizmaları teşhis etmek ve diğer tarama ve teşhis alanlarında kullanılır.

Sitoloji ( hücre biyolojisi adıyla da anılmaktadır) hücreleri inceleyen bir bilim dalıdır. kelime Grekçe’deki kytos barındırıcı kelimesinden türemiştir. Sitoloji hücrelerin fizyolojik yanlarını barındırdığı yapıları organelleri ortamlarıyla ilişkilerini, hayat döngülerini bölünmelerini ve ölümlerini inceler.

Bu işlem hem moleküler hem de makroskobik ölçüde gerçekleştirilir. Sitoloji araştırmaları, bakteriler gibi tek hücreli organizmalardan, insan gibi çok hücreli organizmalara kadar büyük bir alana yayılır.

Hücrelerin oluşumu ve görevleri hakkında bilgi edinmek bütün biyolojik bilimlerin temelini oluşturur. Değişik hücre türleri arasındaki farklılık ve benzerlikleri ort Aya çıkarmak, özellikle de moleküler biyolojiye çok büyük katkıda bulunur.

Bir araştırmadan öğrenilen bilgiler, evrensel bazı teorileri ort aya çıkardığından, bir türün hücresinden edinilen bilgiler diğer türlere de uygulanılabilir hale gelir. Sitolojideki araştırmalar, özellikle de genetik, biyokimya, moleküler biyoloji ve Gelişim biyolojisine katkıda bulunur.