Adana: Şıhoğlu Camii

Şıhoğlu Camii; Adana’nın Seyhan İlçesi, Kayalıbağ Mahallesi, 16. Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Caminin kitabesinde ifade edildiği üzere 1785 yılında (Hicri 1218). Şeyh Dindari Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapı kare planlı ve tek kubbeyle örtülüdür. Caminin duvarları ve kubbesi tuğla ile örtülmüştür. Önünde sonradan ilave edilmiş son cemaat yeri bulunmaktadır.

Şeyhoğlu Camisi’nin güneyinde yer alan odalar Şeyhzade Feyzullah Efendi tarafından yaptırılan medreseyi, güneydoğusunda 1803’te Şeyh Dündar Efendi tarafından yaptırılan kütüphaneyi oluşturmaktadır. 2004 yılında restorasyonu tamamlanan yapı kullanıma açıktır.