Adana: Şeyh Zülfo Mescidi

Şeyh Zülfo Mescidi; Adana’nın Seyhan İlçesi, 5 Ocak Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Şeyh Zülfo tarafından yaptırılmış olan mescidin kubbesinde kitabe bulunmaktadır. Kitabesindeki Hanikah olduğu belirtilen yapı,oldukça küçük ve kare planlıdır.

Beden duvarları kesme taştandır. Mekanı kirpi saçaklı küçük bir kubbe örter.Kubbe geçişi köşe trompları ile sağlanır. Mescidin kuzey cephesinde 2 paye ve 2 sütunun taşıdığı 3 kubbeli son cemaat yeri bulunmaktadır.

Mihrabı 5 kenarlı niş halinde olup mukarnas bezemelidir. Günümüzde kullanılmakta olan yapının minaresi,en son yaşanan depremde yıkıldığından yerine yeni bir minare inşa edilmiştir.