Adıyaman: Şeyh Abdurrahmani Erzincani Türbesi

Şeyh Abdurrahmani Erzincani Türbesi; Adıyaman’ın Merkez İlçesi’ne bağlı Zer Köyü sınırları içerisindedir. Ulaşım köy araçlarıyla sağlanmaktadır.

Türbenin içinde aslen Erzincanlı olup sonra Adıyaman’a yerleşen Şeyh Abdurrahman-i Erzincani ile eşi ve kızının sandukası bulunmaktadır.

Şeyh Abdurrahmani Erzincani Kimdir;

Yıldırım Beyazıt dönemi meşayıhından olan Seyyid Abdurrahman Erzincani aynı zamanda Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’nın kayınpederidir. Şeyh Safiyüddin Erdebili’nin halifelerinden olup Halvetiyye Tarikatına mensuptur.

1402 yılındaki Ankara savaşının sonuçlarını Anadolu’da görmüş ve Çankırı, Tokat, Amasya, Kastamonu civarlarında, Osmanlı Devleti’nin fetret devrinde Anadolu’da birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla hizmetler yapmıştır. Ömrünün son yıllarını ise Darende yakınlarındaki Balaban mevkiinde geçirmiştir. 1432 yılında burada vefât etmiştir.