Sentinel Lenf Düğümü Biyopsisi Nedir? Detaylar

Sentinel lenf düğümü biyopsisi (SLNB), sentinel lenf düğümünün tanımlandığı, çıkarıldığı ve kanser hücrelerinin mevcut olup olmadığını belirlemek için incelendiği bir prosedürdür. Daha önce kanser teşhisi konmuş kişilerde kullanılır. Negatif bir SLNB sonucu, kanserin henüz yakındaki lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılmadığını gösterir.

Lenf düğümleri, vücudun lenfatik sisteminin bir parçası olan küçük yuvarlak organlardır. Lenfatik sistem, bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Lenf, enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerini ve vücut hücrelerinden ve dokularından sıvı ve atık ürünleri taşıyan berrak bir sıvı içeren bir damar ve organ ağından oluşur. Kanserli bir kişide lenf, ana tümörden kopan kanser hücrelerini de taşıyabilir.

Lenf, vücutta yaygın olarak bulunan ve birbirine lenf damarları ile bağlanan lenf düğümlerinden süzülür. Lenf düğümleri grupları boyun, koltuk altı, göğüs, karın ve kasıkta bulunur. Lenf düğümleri, beyaz kan hücrelerini (B lenfositleri ve T lenfositleri) ve diğer bağışıklık sistemi hücrelerini içerir. Lenf düğümleri, bakteri ve virüslerin yanı sıra bazı hasarlı ve anormal hücreleri hapsederek bağışıklık sisteminin hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur.

Lenfatik sisteme yayılmış birçok kanser türü ve bu kanserlerin en erken yayılma alanlarından biri yakındaki lenf düğümleridir.

Sentinel lenf düğümü nedir?

Sentinel lenf düğümü, kanser hücrelerinin birincil tümörden yayılma olasılığı en yüksek olan ilk lenf düğümü olarak tanımlanır. Bazen birden fazla sentinel lenf düğümü olabilir.

Sentinel lenf nodu biyopsisi nedir?

Sentinel lenf düğümü biyopsisi (SLNB), sentinel lenf düğümünün tanımlandığı, çıkarıldığı ve kanser hücrelerinin mevcut olup olmadığını belirlemek için incelendiği bir prosedürdür. Daha önce kanser teşhisi konmuş kişilerde kullanılır.

Negatif bir SLNB sonucu, kanserin henüz yakındaki lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılmadığını gösterir.

Pozitif bir SLNB sonucu, kanserin sentinel lenf düğümünde bulunduğunu ve yakındaki diğer lenf düğümlerine (bölgesel lenf düğümleri olarak adlandırılır) ve muhtemelen diğer organlara yayılmış olabileceğini gösterir. Bu bilgi, bir doktorun kanserin evresini (hastalığın vücuttaki boyutunu) belirlemesine ve uygun bir tedavi planı geliştirmesine yardımcı olabilir.

SLNB sırasında ne olur?

İlk olarak, sentinel lenf düğümünün (veya düğümlerin) yeri belirlenmelidir. Bunu yapmak için cerrah , tümörün yakınına radyoaktif bir madde, mavi bir boya veya her ikisini de enjekte eder. Cerrah daha sonra radyoaktif maddeyi içeren lenf düğümlerini tespit etmek için bir cihaz kullanır veya mavi boya ile boyanmış lenf düğümlerini arar. Sentinel lenf düğümü yerleştirildikten sonra, cerrah üstteki deride küçük bir kesi yapar ve düğümü çıkarır.

Sentinel düğüm daha sonra bir patolog tarafından kanser hücrelerinin varlığı açısından kontrol edilir. Kanser bulunursa, cerrah aynı biyopsi prosedürü sırasında veya takip eden bir cerrahi prosedür sırasında ek lenf düğümlerini çıkarabilir. SLNB, ayakta tedavi bazında yapılabilir veya hastanede kısa süre kalmayı gerektirebilir.

SLNB genellikle birincil tümör çıkarılırken yapılır. Bazı durumlarda prosedür, tümörün çıkarılmasından önce veya sonra da (lenfatik damarların ne kadar bozulduğuna bağlı olarak) yapılabilir.

SLNB’nin faydaları nelerdir?

SNLB doktorlar yardımcı sahne kanser ve tümör hücrelerinin vücudun diğer kısımlarına yayılmasını yeteneğini geliştirmiş riskini tahmin ediyoruz. Sentinel düğüm kanser için negatifse, hasta daha kapsamlı lenf düğümü ameliyatından kaçınarak birçok lenf düğümünün çıkarılmasıyla ilişkili potansiyel komplikasyonları azaltabilir.

SLNB’nin olası zararları nelerdir?

SLNB dahil olmak üzere lenf düğümlerini çıkarmak için yapılan tüm ameliyatların zararlı yan etkileri olabilir, ancak daha az lenf düğümünün çıkarılması genellikle daha az yan etkiyle, özellikle de lenfödem gibi ciddi yan etkilerle ilişkilendirilir. Olası yan etkiler şunları içerir:

  • Lenfödem veya doku şişmesi. Lenf düğümü ameliyatı sırasında, sentinel düğüme veya düğüm grubuna giden ve buradan çıkan lenf damarları kesilir. Bu, etkilenen bölgedeki normal lenf akışını bozar ve bu da şişmeye neden olabilecek anormal bir lenf sıvısı birikmesine yol açabilir. Lenfödem, etkilenen bölgede ağrı veya rahatsızlığa neden olabilir ve üstteki deri kalınlaşabilir veya sertleşebilir
  • Çıkarılan lenf düğümlerinin sayısı arttıkça lenfödem riski artar. Yalnızca sentinel lenf düğümünün çıkarılmasıyla daha az risk vardır. Koltuk altı veya kasıkta geniş lenf nodu çıkarılması durumunda, şişlik tüm bir kolu veya bacağı etkileyebilir. Ek olarak, etkilenen bölgede veya uzuvda artan bir enfeksiyon riski vardır. Çok nadiren, geniş lenf nodunun çıkarılmasına bağlı kronik lenfödem, lenfanjiyosarkom adı verilen lenfatik damar kanserine neden olabilir
  • Seroma veya ameliyat bölgesinde lenf sıvısının birikmesinin neden olduğu kitle veya yumru
  • Ameliyat yerinde uyuşma, karıncalanma, şişme, morarma veya ağrı ve artmış enfeksiyon riski
  • Etkilenen vücut bölümünü hareket ettirmede güçlük
  • SNLB’de kullanılan mavi boyaya cilt veya alerjik reaksiyonlar
  • Bir yanlış negatif biyopsi sonucu -yani, kanser hücreleri içinde görülmeyen Sentinel lenf nodu onlar zaten yayılmış halde bölgesel lenf düğümlerine veya vücudun diğer bölgelerinde. Yanlış negatif biyopsi sonucu, hastaya ve doktora hastanın vücudundaki kanserin boyutu hakkında yanlış bir güvenlik duygusu verir

SLNB, tüm kanser türlerinin aşamalarına yardımcı olmak için kullanılır mı?

Hayır. SLNB, en yaygın olarak meme kanseri ve melanomun evrelenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Bazen penis kanseri ve endometriyal kanseri evrelemek için kullanılır. Ancak vulvar ve rahim ağzı kanserleri ve kolorektal , mide, özofagus, baş ve boyun, tiroid ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri gibi diğer kanser türleri ile de çalışılmaktadır.

Meme kanserinde SLNB’nin kullanımı hakkında araştırmalar ne göstermiştir?

Göğüs kanseri hücrelerinin ilk önce koltuk altı bölgesinde veya etkilenen memenin yanında bulunan lenf düğümlerine yayılma olasılığı yüksektir . Bununla birlikte, göğüs merkezine yakın (göğüs kemiğine yakın) meme kanserlerinde , kanser hücreleri aksillada tespit edilmeden önce ilk olarak göğüs içindeki lenf düğümlerine (göğüs kemiğinin altında, iç meme düğümleri olarak adlandırılır) yayılabilir.

Aksilladaki lenf düğümlerinin sayısı kişiden kişiye değişir; olağan aralık 20 ila 40 arasındadır. Tarihsel olarak, göğüs kanseri teşhisi konan kadınlarda bu aksiller lenf düğümlerinin tümü (aksiller lenf nodu diseksiyonu veya ALND adı verilen bir ameliyatla) çıkarıldı . Bu, iki nedenden ötürü yapıldı: meme kanserinin evrelenmesine yardımcı olmak ve hastalığın bölgesel bir nüksünü önlemeye yardımcı olmak. (Göğüs kanserinin bölgesel nüksü, yakındaki lenf düğümlerine göç eden meme kanseri hücrelerinin yeni bir tümöre yol açmasıyla oluşur.)

Bununla birlikte, aynı anda birden fazla lenf düğümünün çıkarılması zararlı yan etki riskini artırdığından, yalnızca sentinel lenf düğümlerinin çıkarılıp çıkarılamayacağını araştırmak için klinik araştırmalar başlatıldı. NCI sponsorluğundaki iki randomize faz 3 klinik çalışma , ALND’siz SLNB’nin göğüs kanserinin evrelendirilmesi ve koltukaltında yumru veya şişlik gibi klinik aksiller lenf nodu metastazı belirtisi olmayan kadınlarda bölgesel rekürrensi önlemek için yeterli olduğunu göstermiştir. rahatsızlığa neden olan ve ameliyat, adjuvan sistemik tedavi ve radyasyon tedavisi ile tedavi edilenler.

5.611 kadını içeren bir çalışmada, araştırmacılar, katılımcıları ameliyattan sonra sadece SLNB veya SLNB artı ALND alacak şekilde rastgele atadılar. Sentinel lenf düğümleri kanser yönünden negatif olan iki gruptaki kadınlar (toplam 3.989 kadın) daha sonra ortalama 8 yıl izlendi. Araştırmacılar , iki kadın grubu arasında genel sağkalım veya hastalıksız sağkalım açısından hiçbir fark bulamadı .

Diğer deneme, memede 5 cm’ye kadar tümörü ve bir veya iki pozitif sentinel lenf nodu olan 891 kadını içeriyordu. Hastalar rastgele olarak yalnızca SLNB almak veya SLNB’den sonra ALND almak üzere atandı. Tüm kadınlar lumpektomi ile tedavi edildi ve çoğu aynı zamanda etkilenen memeye adjuvan sistemik tedavi ve harici ışın radyasyon tedavisi aldı . Uzun süreli takip sonrasında, iki grup kadın benzer 10 yıllık genel sağkalım, hastalıksız sağkalım ve bölgesel nüks oranlarına sahipti.

Melanomda SLNB’nin kullanımı hakkında araştırmalar ne göstermiştir?

Araştırmalar, SLNB geçiren ve sentinel lenf düğümü kanser için negatif bulunan ve kanserin diğer lenf düğümlerine yayıldığına dair klinik belirtisi olmayan melanom hastalarının, birincil tümör sırasında daha kapsamlı lenf nodu ameliyatından kurtulabileceğini göstermektedir. kaldırma. Bir meta-analiz 25,240 hastanın verileri ile 71 çalışmalar riski olduğu bulunmuştur bölgesel lenf düğümü nüks bir negatif SLNB hastalarda % 5 veya daha az.

Çok Merkezli Seçici Lenfadenektomi Deneme II’den (MSLT-II) elde edilen bulgular, pozitif sentinel lenf düğümleri olan melanomlu kişilerde SLNB’nin güvenliğini ve diğer lenf düğümü tutulumuna dair klinik kanıtların olmadığını doğruladı. Bu büyük randomize faz 3 klinik çalışma potansiyeli göre daha fazla 1.900 hasta, tedavi SLNB yararı artı SNLB artı kalan bölgesel lenf düğümlerinin derhal kaldırılması (denilen tamamlama lenf nodu diseksiyon veya CLND) aktif takip dahil, Kalan bölgesel lenf düğümlerinin düzenli ultrason muayenesi ve ek lenf nodu metastazı belirtileri varsa CLND ile tedavi Tespit edildi.

Ortalama 43 aylık bir takip süresinden sonra, hemen CLND uygulanan hastalar, yalnızca ek lenf nodu metastazı belirtileri ortaya çıkarsa CLND ile SLNB uygulananlara göre daha iyi melanoma spesifik sağkalıma sahip değildi (her iki gruptaki katılımcıların% 86’sında 3 yılda melanomdan ölmedi).