Adana: Şener Şen Evi

Şener Şen Evi; Adana’nın Seyhan İlçesi, Kuruköprü Mahallesi, 3. Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Adı geçen parselde yer alan taşınmaz iki katlı yığma-karkas yapım tekniğiyle inşa edilmiştir. Yapı gereci olarak yörede kullanılan normlarda tuğla, harç ve ahşap malzeme kullanılmıştır, iç sofalı plan şemasına sahip yapının zemin katı ahşap hatıllı kalın kagir duvarlarla örülmüş, üst kat ahşap iskelet sistem bu kagir taşıyıcı duvarlara oturtulmuştur.

Yapının yer aldığı sokakta diğer kültür varlıkları göz önüne alındığında yapının sahip olduğu özellikler itibanyla sokakta varolan dokunun devamı olduğu gözlenmektedir. Yapının üst katında kagir duvar hatıllan ve döşeme kirişlerinin devam ettirilip profilli yanlan lambri kaplanarak payandalara desteklenen iki adet simetrik iki adet ahşap çıkma oluşturulmuş, bu ahşap çıkmalar arasında altı metal kaplanarak, metal işleme korkuluklu oval balkon çıkması yer almaktadır.

Yapıya kemerli giriş kapısıyla girilmekte, hayat mahallinden bir merdivenle yapının sokağa cepheli oval balkon çıkmasına açılan iç sofa mahalline çıkılmaktadır. İç sofa mahalli yanlannda odalar yerleştirilmiş, sokağa bakan odalarda zemin kat tavanı kiriş ve hatılları cephede devam ettirilerek profilli payandalara oturan, alınlık ve alt yüzeyleri iç kavisli ve ahşap lambri kaplamalı ahşap çıkmalar oluşturulmuştur.

Yapının zemin katına sonradan yapılan müdahaleler ile iki adet dükkan yerleştirilmiş, üst kat ise konut olarak kullanılmaktadır. Yapının cephelerinde yöresel doluluk- boşluk oranlarına uygun ahşap pencereler profilli payandalara oturan alınlık ve alt yüzeyleri lambri kaplamalı ahşap çıkmalar, ahşap çıkmalar arasında metal işleme korkuluklu alt yüzeyi metal kaplamalı balkon çıkması, kemerli giriş kapısı, üst kat kullanımı, eğik payandalara oturan, ahşap lambri tarzında kaplamalı geniş saçak çıkmalar, ahşap lambri tarzında tavan ve döşeme kaplamalan, iç kapı kanadı detayları özgün unsurlardır.

Halen konut olarak kullanılmakta olan üst katında özgünlüğünü gerek cephe elemanları, gerekse plan kurgusu anlamında koruyan taşınmazın, ticari amaçlı kullanılan olan zemin katında bozulmalar ortaya çıkmıştır. Kemerli giriş kapısından günümüze sadece kemer içindeki nitelikli dökme demir madalyon özgün biçimi ile ulaşmıştır.