Mardin: Mor Dimet Manastırı

Mor Dimet Manastırı;  Mardin’in Savur İlçesine bağlı olan Dereiçi Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Manasıra, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Hangi tarihte yapıldığı hakkında kesin bilgiler bulunmayan Mor Dimet Manastırı, Romatizma Manastırı olarak da adlandırıyor. Çünkü bu manastırın romatizma hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Mor Dimet Manastırı‘nın yapımında kesme taş ve moloz kullanılmıştır. Şehrin tarihi dokusuna eşlik eden bu manastır Mardin gezi listelerinde mutlaka yerini almalı.

Mardin: Savur (Sauras) Kalesi

Savur (Sauras) Kalesi; Mardin’in Savur İlçesi yerleşim sınırları içerisinde yüksekçe bir tepenin üzerine inşaa edilmiştir. 

Kaleye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kaleyi MS.II.yüzyılda Romalılar yaptırmıştır. Stratejik yönden yöreye hâkim bir yerde olan kale, Romalılar ile Araplar arasında sürekli el değiştirmiştir. İpek Yolunun korunması yönünden de önemli bir konumdadır.

Bu kale üzerinde yeterli bir araştırma yapılmamıştır. Günümüze gelebilen kalıntılarından yöresel kesme taş ve moloz taştan yapıldığı anlaşılmaktadır. Mimari yönden planını çıkarmak mümkün olamamıştır.