Kars: Sarıkamış Kütük Ev

Sarıkamış Kütük Ev; Kars’ın Sarıkamış İlçesi, Bayraktepe Kayak Merkezinin girişinde yer almaktadır.

Betonarme bodrum kat üzerine ahşap loğlardan inşa edilen yapı; bodrum,zemin ve ara kattan oluşmakta kayak kiralama merkezi… kişilik restoran biri süit olmak üzere toplamda 5 adet odası ve yatak kapasitesi ile hizmet veren kütük ev eşsiz Sarı Çam ormanlarının temiz havasını ve kış mevsiminde kristal toz karla kayak yapma imkanı konuklarına sunuyor.

Ana/ara taşıyıcı duvarları kolonları laminasyon tekniği ile birleştirilen ahşap loğlardan çatı taşıyıcı sistemi masif ahşap makaslardan oluşan kütük evde ayrıca deprem kuşağında yer almasından dolayı çelik elemanlarla yapılan güçlendirme bağlantıları bulunuyor.

Yapımında kullanılan Finlandiya menşeli Kutup Çamı (arcticpine Pinus Syluestrcis ) dayanıklı yapısı ile em ısı yalıtımına yardımcı olurken hem konaklayanlar açısından temiz bir atmosfer sunuyor.

Tüm yapı elemanları,doğramaları ve kaplamaları Finlandiya’nın Pudasjarvi şehrinde tam otomasyona sahip fabrikasında Avrupa Birliği Normlarına uygun olarak üretilen kütük ev aşağıdaki belgelere ve sertifikalara sahip;

  • PEFC Sertifikası
  • COC Sertifikası
  • CE Sertifikası
  • ETA Belgesi
  • SFS Belgesi
  • M1 Emisyon Sınıflandırma Belgesi

Kars: Katerina’nın Av Köşkü

Katerina’nın Av Köşkü; Kars’ın Sarıkamış İlçesi sınırları içerisinde yer alır. Sarıkamış İlçe Merkezi’ne 1 km mesafededir.

19. Yüzyıl sonunda Baltık mimari tarzında, Doğu-Batı istikametinde inşa edilen bina dikdörtgen planlı olup, üç bölümden oluşmaktadır. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının ana bölümü kesme taştan yapılmış olup, bu kısmın kuzeye ve güneye bakan giriş cepheleri yarım oval bir şekilde ahşaptan yapılmıştır.

Ana binanın sağında ve solunda bodrum katı ile birlikte iki katlı olan ve temel duvarları taştan, cephe duvarları ahşaptan yapılan ve yine giriş kapıları kuzeyden açılan iki bölüm daha mevcuttur. Bu iki bölümün cephe duvarları tamamen simetrik çam ağaçlarından birbirine geçmeli ikişer sıradan oluşmaktadır. Ahşap hatılların çapı hemen hemen aynı olup, üst üste ve yan yana geçme tekniği ile inşa edilmiştir.

Binanın kuzey ve güney cephesinde üzerleri üçgen yapılı 8 adet büyük 4 adet küçük pencere mevcuttur. Kuzey cephedeki sütunlu giriş kapısının kenarlarında birer sütun ve bu sütun kısmın üzerini oluşturan çatı kısmında yüksekçe bir kırma çatı bulunmaktadır. Kuzey cephedeki sütunlu kapıya ve yan bölümleri oluşturan ahşap binanın giriş kapılarına merdivenle ulaşılmaktadır. Binanın yan cephelerinde ayrıca 4 adet pencere bulunmaktadır.

Kışlık Av Köşkü, Sarıkamış ormanları içerisinde bulunan ve günümüze kadar özgün mimarisini koruyarak ulaşabilmiş tescilli taşınmazlardan birisidir. Köşk 1994 yılına kadar askeri amaçlı olarak Sarıkamış Tugay Komutanlığı denetiminde kalmış, daha sonra mülkiyet sahibi hazineye devredilmiştir.

Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli alan içerisinde yer alan Köşk ile birlikte turizm yerleşim alanı olarak belirlenen plan bünyesinde hazırlanan bu bölgeye ait çevre düzeni planı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2010 tarih ve 1635 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Kars: Sürgütüs-Zivin Kalesi

Sürgütüs-Zivin Kalesi; Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Zivin Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Sarıkamış’a 39 km uzaklıktadır.

Süngütaş Köyü’nün sarp ve yüksek kayalarının üzerine inşa edilmiş kale kabaca bir yamuk şeklindedir.

Sürgütüs – Zivin Kalesi çevresinde bol miktarda Urartu dönemine ait seramik parçaları yer almaktadır.

Kale çevresinde bulunan kalıntılardan dolayı kalenin Urartu Uygarlığı döneminde inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Urartular zamanında yapılmış, Selçuklular döneminde genişletilerek onarılmış, Osmanlı döneminde de aktif bir şekilde kullanıldığına yönelik bulgulara ulaşılmıştır.

Kars: İnkaya-Micingirt Kümbeti

İnkaya-Micingirt Kümbeti; Kars’ın Sarıkamış İlçesi, İnkaya -Micingirt Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

14.yy Selçuklu yapısı olan Kümbet, İnkaya -Micingirt Kalesi’nin doğusunda yer almaktadır.

Dıştan 12 köşeli, içinden daire planlı olup, düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Fakat günümüze harap bir şekilde gelmiştir.

Kars: İnkaya-Micingirt Kalesi

İnkaya -Micingirt Kalesi; Kars’ın Sarıkamış İlçesi, İnkaya -Micingirt Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

1232 yılında Saltuklu Sultanı Mansur Ergin tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Kale, sarp bir kayalık üzerinde yapılmıştır ve belli dönemlerde Bizanslılar, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından aktif olarak kullanılmıştır.

Kalenin mimarisi dikdörtgen planlıdır. Fakat günümüze harap bir şekilde gelmiştir. Sadece kalenın sur duvarları görülmektedir.