Adana: Sarı Mağara

Sarı Mağara; Adana’nın Yüreğir İlçesine bağlı Belören Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. 1. derece arkeolojik sit alanıdır. 

Dededağı zirvesinin hemen batısında yer almaktadır. Doğal mağaranın önü kireç harçlı moloz taş örgülü duvarla örülerek mekan elde edilmiştir.

Bu duvara ait izler halen görülebilir.Bunun dışında mağaranın iç kısmında moloz taş örgülü kireç harçlı tonoz örtülü bir yapı kalıntısı bulunur. Bu yapının kuzeydoğu ucunda giriş kısmı bulunur.

Mağaranın kuzey yönündeki an uç noktasında kaya oygu, güney tarafı kabayonu taş örgüyle yer almaktadır. Bu sarnıca giden kanal izleri halen izlenilebilir.

Bu mekanın içinde yaklaşık 10 cm.lik bir sıva izi bulunur ayrıca mağaranın dış kısmında doğu yönünde yer alan kayalık kütle üzerinde kazıma tekniğinde yapılmış haç figürleri vardır.

Mağara içinde çok sayıda kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.İçeride yaptığımız yüzey araştırmasında terra sigiletta ve Bizans Döneminde ait seramik buluntular rastladık.