Adana: Sarı Çiçek Kilisesi

Sarı Çiçek Kilisesi; Adana’nın Aladağ İlçesi, Ceritler Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe merkezinden ulaşım sağlanmaktadır.

Dağ ve orman silsilelerinin arasında kalmış bu dar vadinin hemen kuzeyinde dağ yamacına kurulmuş, halen duvarları ve altta kalan odalarının sağlam olduğu üç katlı bir kilise mevcuttur.

1517 ve 1525 yılında hazırlanan Osmanlı Tahriri Defterinde buranın adı Sarı Buğet olarak geçmektedir. Kilise 12. veya 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Çünkü duvarları ve birkaç odası halen daha yıkılmamıştır.

Bizansın son dönemlerine ait olabilecek bu eser, insanların ancak yaya olarak ulaşabileceği bir alanda olup, görülmesi gereken ve unutulmuş bir tarihi kalıntıdır.