Kahramanmaraş: Saraçhane Camii

Saraçhane Camii; Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Camiye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Bu cami Saraçhane çarşısında yer almaktadır. Saraçhane Camii, Saraç Hacı Hüseyin Efendi tarafından yapılmıştır.

Yapım tarihi bilinmemekle beraber 1730-1770 yılları arasında yapıldığı minarenin özelliklerinden anlaşılmaktadır. Caminin arka kısmında hünkar mahfili ve son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin bahçesinde şadırvanı vardır.

Bolu: Saraçhane Camii

Saraçhane Camii; Bolu’nun Merkez İlçesi Büyükcami Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kitabesine göre Hicri 1163 (Miladi 1750) tarihinde Silahtar Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkeret’ül Ebniye’de Mimar Sinan’ın eseri olarak görülmektedir.

Bu durumda cami ilk olarak 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmış, bu caminin harap olmasıyla da Silahtar Mustafa Ağa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin kuzey cephesine sivri beşik tonozlu dükkanlar yapılmış olduğundan, camiye doğu cephesinde yer alan kapıdan girilmektedir.

Kapının önünde 4 sütunun taşıdığı sivri kemerli 3 açıklığı bulunan üzeri beşik tonozlu bir revak yer almaktadır. Bulunduğu arazinin fazla meyilli oluşundan altta yüksekçe bir bodrum kat yer almaktadır. Köşelerinde kesme taş, beden duvarlarında 3 sıra tuğla, 4 sıra moloz taş kullanılmıştır.

Caminin 1. sıra pencereleri sağır sivri kemerli ve dikdörtgen formlu, taş söveli, 2. sıra pencereleri sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Caminin güney ve doğu cephelerine bitişik sivri kemerli birer çeşme yer almaktadır. Güneydoğu köşesi pahlanmıştır. Kuzeybatısında kesme taş kare kaideli, silindirik gövdeli tuğladan minaresi yer almaktadır. İçten düz ahşap tavanlı, dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Kirpi saçaklıdır.

Amasya: Saraçhane Camii

Saraçhane Camii; Amasya’nın Merkez İlçesi, Hatuniye Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Camiyi 1372 yılında Amasya Emiri Şadgeldi Paşa yaptırmıştır. Önceleri kare planlı ve tek kubbeli bir yapıyken sonradan bir mekan eklenerek planı dikdörtgene çevrilmiş, bu yeni mekanın üzeri de kubbeyle örtülmüştür.

Moloz taş ve tuğla malzemenin birlikte kullanıldığı caminin yine tuğladan silindirik bir minaresi bulunur. Caminin kuzeyindeki son cemaat yeri yedi gözden oluşur. Buradan girilen iç mekan kalemişleri ile süslenmiştir. Kubbeler kiremit kaplıdır ve kubbe kasnaklarının üst kısımlarında kuşevi örnekleri görülmektedir.

İlk zamanlar yaptıranından dolayı Şadgeldi Paşa Camii olan caminin ismi, etrafında bulunan saraç dükkanlarından dolayı Çelebi Mehmet devrinden itibaren Saraçhane Camii olarak değişmiştir. Cami günümüze kadar birçok onarım görmüş, bu onarımlarda caminin bazı kısımları ve duvarlarının bir bölümü tamamen yenilenmiştir.