Adana: Şar Köyü Hamam Kalıntıları

Hamam Kalıntıları; Adana’nın Tufanbeyli İlçesi, Şar Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Bugün hamam kompleksinden arta kalan kuzey ve güney duvarlarına ait kalıntılarla hamamın orta mekanına ait kubbe ve duvar kalıntıları mevcuttur. Hamamın yapı taşları çevre inşaatlarda kullanılmıştır.

Hamama ait toprak yüzeyindeki kalıntılara göre kare bir plana sahiptir. Hamamın orta kompleksine ait bazı duvar kalıntıları belirli bir yüksekliğe kadar sağlam kalabilmiştir.

Duvar içerisinde boşluklar mevcuttur.Hamam kompleksinin büyük bir bölümü üzerinde ev bulunduğundan genel yapı unsurları açıkça görülememektedir.

Adana: Kırık Kilise

Kırık Kilise; Adana’nın Tufanbeyli İlçesi’ne bağlı Şar Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

1968’de kentte yapılan kazıda kilisenin planı ve çevre yapıları ortaya çıkarılmıştır. Kilisenin iç kısmında, MS 311 tarihlenen Senatör Aurelius Cladius Hermodorus’a ait mezar bulunmuştur.

Mezar dikdörtgen planlıdır. Mezarın batı bölümünde Hermodorus’a ait kitabe bulunmaktadır. Mezarın doğu duvarı kayalık zemin üzerindedir. Söz konusu mezar kilisenin alt katında yer almaktadır.

Kilise mezarın üzerine yapılmıştır. Kilise dökdörtgen planlı olup ,arkada apsis ve apsis yanlarında dikdörtgen mekanlar ve odalar mevcuttur.

Kilisenin ön cephesi altında giriş kapısı bulunmakta ve üstte ise ortada büyük yanlarda küçük olmak üzere tonozlu üç pencere dışarı açılmaktadır.

Kilise cephesi üçgen alınlıklı olup semerdam çatıya sahiptir. Kiliseye ait mimari parçalar çevreye dağılmış vaziyette bulunmaktadır. Yapı malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır.