Adana: Şakir Paşa Konağı

Şakir Paşa Konağı; Adana’nın Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Zemin kat ve bir kattan oluşmuş yapının plan şeması karedir, yapının güney ve kuzey yününde olmak üzere iki girişi bulunmaktadır. Tavanlar ahşap, paralel atılmıştır, pencereler orjinalinde kemerli ancak bugün kemer kısımları kapatılarak dikdörtgene dönüştürülmüştür.

Doğu yönünde iki oda, batı yönünde ise tek bir oda bulunmaktadır. Orta sofadan kuzey ve güney yönünde açılmış, giriş kapılarının aksında ahşap payandalarla taşınmış ve üç (kuzey, güney, doğu) cepheyi sarmış ahşap terasa açılan kapılar bulunmaktadır.

Ancak teras yıkılmış, sadece taşıyan payandalar günümüze ulaşmıştır. Üst kattan dar bir koridorla ulaşılan merdiven kovasına yerleştirilmiş çatı katına ulaşan ahşap merdiven bulunmaktadır. Bu merdiven cihannümaya ulaşmaktadır.

Cihannüma ahşap malzemeden yapılmış üst örtüsü ahşap beşik çatıdır. Cihannümadan güney yönünde açılmış kapıdan terasa ulaşılmaktadır. Yapının üst örtüsü ahşap oturtma kırma çatıdır. Yapı günümüzde terk edilmiş durumdadır ve yoğun trafik akışından olumsuz biçimde etkilenmektedir.