Adana: Saint James Manastırı

Saint James Manastırı; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, İslam Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Dikdörtgen planlı olan manastır düzgün kesme taş ile kaba yonu taş ve kireç harcı kullanılarak inşa edilmiş olup batı ve kuzey cephlerinde 1.5 metre-2 metre yüksekliğinde yıkıntı duvar bulunmaktadır.Doğu cephesi orijinal özelliğini korumaktadır.

Yıkıntıdan elde edilen taşlarla güney cephede iki katlı geleneksel konut yapılmış olup manastıra takriben 15-20 metre uzaklıkta kaya oygu girişi düzgün kesme taş örgülü tonozlu halen işlevini sürdürüne sarnıç yapısı yer almaktadır.

Ayrıca parselde manastırın yakın çevresinde temel izleri bulunmaktadır. Bazalikanın güney yan nefi üzerinde sonradan inşa edilmiş olan 2 katlı geleneksel köy evi kaldırılmıştır.Yapının diğer duvarları korunmuş durumdadır.