Adana: Örülü Mağara

Örülü Mağara; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, Karakuyu Köyü, Dere Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Birinci derece sit alanıdır.

Doğal kayalık kütlenin giriş kısmı,kireç harçlı, moloz taş örgü sistemi ile kapatılarak bir mekan elde edilmiştir. Mağaraya ulaşan doğal kayaçta basamaklar oyulmuştur.

Ancak bu basamakların alt kısmı tamamen yok olduğundan mağaraya kayalık kütle tırmanılarak girilebilmektedir. Mağaranın iç mekanı oldukça geniştir.

Girişin hemen sağ tarafında doğal kaya boşluğu yine kabayonu taş örgülü duvarlarla inşa edilmiş bir sarnıç yapısı bulunmaktadır.

Bu mağaranın alt kollarında başka kaya oygu mekanlara ait izler de bulunmaktadır. Hocabey deresinin yaklaşık 20 metre kuzeyinde kaya oygu, örülü mağaraya doğru devam eden bir mekan daha gördük.

İçi tamamen toprak dolgu bu kaya oygu mekana 1.5 metrelik açıklıktan girilmekte daha sonra bir metrelik aralıklarla diğer iç mekanlara geçilmektedir.

Adana: Çatak Yaylası

Çatak Yaylası: Adana’nın Saimbeyli İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Saimbeyli-Tufanbeyli İlçelerine giden vasıtalar ile ulaşılır.

Saimbeyli-Tufanbeyli karayolunun 2’inci kilometresinden sola dönülerek bahçeler arasından geçen 3 kilometrelik stabilize yolla ulaşılmaktadır. Saimbeyli’den belediye otobüsleri ile gidilebilir.

Dağ yamacından akan küçük şelalelerin beslediği “anıt çınar”  ve çınar ağaçlarının gövde ve dalları üzerinde kurulmuş çardaklarda piknik yapılabilen çok güzel bir yayladır.

Saimbeyli İlçesi’nin içme suyunun alındığı yaylada Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait küçük bir dinlenme tesisi de hizmet vermektedir.

Su seslerine karışan kuş seslerini dinleyerek güzel bir gün geçirmek isteyenler Çatak Yaylasına giderek dinlenebilir, kamp kurabilirler.

Adana: Gökoba Kalesi

Gökoba Kalesi; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, Değirmenciuşağı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Yapının duvarları oldukça iyi durumdadır. Blok taşlarla inşa edilen yapıya giriş güney duvarında yer alan ana kapı ile sağlanmaktadır. Girişin üzeri kemerlidir. Yapının iç kısmı yoğun olarak tahrip edilmiştir.

Adana: Cıvıklı Kilisesi

Cıvıklı Kilisesi; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, Cıvıklı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Köy araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yapı bazikal planlı olup temel seviyesinin biraz üzerinde korunarak günümüze ulaşmıştır. Yapının tabanı günümüzde tamamen toprak örtülüdür.

Yapıyı 1978 yılında Hild-Hellenkemper görmüş ve yayınlamıştır. Bu yayında yapının tabanının mozaik kaplı ve yazıtlı olduğu görülmektedir.

Yapı bu taban mozaiklerine dayanılarak S.Hill ve Hild-Hellenkemper tarafından 6.yy tarihlendirilmektedir. Yapının girişinin sağında içi taş örgülü bir oda mezar bulunmaktadır.

Adana: Kara Kilise

Kara Kilise; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, Cumhurlu Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Köy araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Köyün güneyinde yer alan yapı oldukça büyüktür. Yapının duvarları büyük ölçüde yıkılmıştır. Yalnızca batı kısmında yer alan 3 açıklıklı girişi ayaktadır.

Bu girişten birisinin lentosundan bir rozet ile bir harç kabartması görülmektedir. Kilisenin etrafında bu yapıya ait çok sayıda mimari blok taşlar sütun ve sütun tamburları ile bir adet yazıtlı blok taş tespit edilmiştir.

Bizim diğer kilise yapılarıyla karıştırılmaması için Kara Kilise olarak adlandırdığımız bu yapıyı ilk kez 1990 yılında bilim dünyasına Hild-Hellen-Kemper duyurmuş ve kireç taşı bloklar üzerindeki yazıtlarda Petros, Georgeos, Pauklos ve Gerontios Aziz isimleri okunmuştur.

Yapının güneydoğusunda açılmış yığma bir mezar ile bu yapının güneyinde ise İsli-Küçük mağara adıyla bilinen çıkışta bir mezar, yine yapının yakınında kesilmek üzere hazırlanmış bir blok taş da tespit edilmiştir.

Adana: Saimbeyli, Kilise Kalıntısı

Kilise Kalıntısı; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, İslam Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kirkot çayıyla Obruk Çayının kesiştiği noktada yer alan kilise tepenin üzerinde Saimbeyli Kalesinin batı duvarlarına bitişik halde inşa edilmiştir. Kilisenin doğu ve kuzey duvarları kaya kütlesinin oyulmasıyla kazanılmıştır.

Kaleye nispeten çok geç devirlerde inşa edilmiş olan kilisenin batı ve güney duvarları muhafaza edilebilmiş olup söz konusu duvarlar moloz taş örgülü horosan harçlıdır.

2 kat olarak inşa edilen kilisenin batı cephesinden kemerli bir kapı ve kapının 2 yanında ikişer adet kemerli pencere bulunmakta olup zemin kat batı cephesi de aynı cephe özelliklerini taşımaktadır. Kilisenin üst kat kapı ve pencere kemerlerinde tuğla kullanılmıştır.

Adana: Emirli Kilisesi

Emirli Kilisesi; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, Çatak Köyü, Emirli Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Çatak Deresinin kuzeyinde kalan yapıdan günümüze sadece apsidal bir duvar kalmıştır. Günümüz yerleşmesinin içinde kalan yapı son derece tahrip edilmiştir. Yapının etrafında 3 adet sütun tamburu görülmüştür.

Adana: Hamurcu Köprüsü

Hamurcu Köprüsü; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, Hamurcu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Obruk deresi üzerinde inşa edilen yapı Osmanlı Dönemi’nin son yıllarına tarihlenmektedir. Köprü tek gözlü hafif sivri kemerlidir. Köprü ayakları onarım görmüştür. Üst döşeme ise günümüze aittir. Köprü halen kullanılmaktadır.

Adana: Poyraz Kale

Poyraz Kale; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, Beypınarı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Yapı oldukça sarp bir alanda olup ulaşımı son derece güçtür. Çevresine hakim bir konumda inşa edilen yapının büyük kısmı tahrip edilmiştir.

Yapı ancak temel seviyesindeki duvar izleri ile takip edilebilmektedir. Yapı etrafından toplanan az sayıdaki seramik Geç Roma Bizans dönem özelliklerini yansıtmaktadır.

Adana: Mektep Mağarası

Mektep Mağarası; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, Değirmenciuşağı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Günümüzde depo olarak kullanılan mağaranın önü dış yüzünde kalınlıkları 15 cm genişliğinde plaka taşlarla iç yüzünde ise taş bloklarla örülmüştür.

Duvarın iç yüzündeki pencere açıklıklarının çevresi sıvalıdır. Duvarın dışında kapının üst sağı ve sol köşesinde biri iyi durumda iki aslan leopar kabartması vardır.