Ankara: Şah Kalender Türbesi

Şah Kalender Türbesi; Ankara’nın Çubuk İlçesi, Sele Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Türbeye, köy araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Şah Kalender Kimdir?

Hacı Bektâş-ı Velî soyundan olup “Kadıncık Ana’dan doğma Habib Efendi’nin torunu” olduğu rivayet edilir. Yine rivayete göre babası İskender, Hacı Bektâş-ı Velî’den sonra gelen büyük Bektaşî şeyhi Balım Sultan’ın oğludur.

Anadolu’da Safevîler’in desteğiyle çıkarılan isyanların en önemlilerinden birinin liderliğini üstlenen Kalender’in Hacı Bektaş ocağı şeyhi olması dışında hayatı hakkında bilgi mevcut değildir.