Refika Altıkulaç Demirdağ Kimdir? Hayatı, Eserleri

1972 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Refika Altıkulaç Demirdağ, ilk, orta ve lise öğrenimini Tarsus’ta tamamladı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümünden mezun oldu.

Haber Merkezi / Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümünde başladığı yüksek lisans öğrenimini “Oktay Arayıcı’nın Oyunlarında İroni Çeşitlemesi” adlı teziyle 2003’te, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında başladığı doktorasını “Abdülhak Hâmid’in Eserlerinde Millî ve Felsefî Unsurlar” adlı teziyle 2010’da tamamladı ve Yeni Türk Edebiyatı alanında “doktor” unvanını aldı. 2010-2013 yılları arasında Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı, burada ayrıca bölüm başkanlığı yaptı.

2011’de Universita Degli Studi di Napoli’de, 2014’te Universitaet Wien’de bulundu. 2013 yılından beri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 2017’de Venedik Ca’Foscari University Department of Asian and North African Studies’te post-doktora yaptı. 2018’de doçent unvanını alan Refika Altıkulaç Demirdağ’ın alanıyla ilgili makaleleri ve yazıları; International Journal of Language Academy, Turkish Studies, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Erdem ve Türkbilig başta olmak üzere çeşitli akademik süreli yayınlarda yer aldı. Akademik çalışmalarının yanı sıra şiir ve çocuk kitapları yazdı. 1998’de Kocaeli Üniversitesi Şiir Okulu Gençlik Ödülü’nde birinci oldu.

Yazı hayatna şiirle başlayan Refika Altıkulaç Demirdağ’ın Kafes adlı şiir kitabı (Refika Altıkulaç imzasıyla) 2003 yılında yayımlanmıştır. Serçeler adlı radyo tiyatrosu 2002’de TRT Radyo’da yayımlanmıştır. Daha çok çocuk edebiyatı üzerinde eserler veren Demirdağ, Ağaç Çocuk (2017), Gümüş Kalem (2018) ve Sabah’ın Dedesi (2019) adlı çocuk kitaplarını kaleme almıştır. Ağaç Çocuk 2007 MEB Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu “Öğretmenler Arası Çocuk Oyunu Yazma Yarışması”nda ödül alan eserden uyarlanmıştır.

Gümüş Kalem yazar olmak isteyen bir çocuğun sihirli kalemiyle çıktığı büyülü yolculuğu anlatır. İlginç bir macera olan romanın kahramanı Deniz, hikâyesini yazabilirse gerçek hayatta görmek istediklerini hayalindeki dünyada görebileceğine inanır. Deniz’in yazdıkları ile yaşadıkları bir yerde kesişir ve sihirli kalemiyle ne yazarsa onu düşünür. Yazar, çocuk edebiyatının kitlesini önemser. Özellikle küçük yaşlardan itibaren çocukların Türk kültürünü anlatan masal ve hikâye kitaplarıyla buluşturulması gerektiğini sıklıkla vurgular. (Kaynak: teis.yesevi.edu.tr)