Adana: Belemedik Yaylası

Belemedik Yaylası; Adana’nın Pozantı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Pozantı’ya 10 km uzaklıkta olup stabilize yolla ulaşılmaktadır.

Çakıt çayı kıyısında kurulmuş, yörenin taştan ve ahşaptan yapılmış yayla evlerinde konaklanmaktadır. Yaban hayatı yönünden zengin olan yaylada yaban keçisi, yaban domuzu ve yırtıcı kuşlar gözetlenebilir.

Adana: Akçatekir Yaylası

Akçatekir Yaylası; Adana’nın Pozantı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe merkezine 17 kilometre mesafededir. 

Akçatekir Yaylası’na günün her saatinde ulaşım sağlanabilmektedir.

Bürücek Yaylası ; Akça Köy ve Tekir Yaylası’nın birleşmesiyle oluşan Akçatekir beldesinin bir mahallesi konumundadır. Çam, ardıç ve meyve bahçeleri arasında kurulmuş olan yaylada yayla mimarisine uygun yapıların yanında farklı mimari tarzların örneklerini de görmek mümkündür. Her yıl 1 Eylül tarihinde Akçatekir Yaylası Geleneksel Yayla Şenlikleri yapılmaktadır.

Adana: Akköprü

Akköprü; Adana’nın Pozantı İlçesine bağlı Yenionacık Köyü, Horoz Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

500 yıllık Şekerpınarı (Akköprü) köprüsü (yapım 1526) ve yakın çevresinde bulunan yaklaşık 100 yıllık 2 adet demirköprüsü ve iki adet tünel bölgede arkeolojik sit potansiyelini oluşturmaktadır.

Bölgede bulunan ve torosların bağrından çıkan kaynak su da arkeolojik fonksiyonu yanında doğal site potansiyel oluşturmaktadır.

Adana: Aşar Yaylası

Aşar Yaylası; Adana’nın Pozantı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Pozantı- Çamardı karayolunun 14’üncü kilometresinden kuzey-batıya (sola) dönülerek 1,5 kilometre stabilize yolla ulaşılır.

Yörenin yayla mimarisine uygun ahşap ve taşlardan yapılan yayla evleri, çam, köknar, sedir ağaçları ve meyve bahçeleriyle içiçedir.

 

Adana: Armutoğlu Yaylası

Armutoğlu Yaylası; Adana’nın Pozantı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Yayla tamamen bakir durumdadır.

Pozantı-Ankara yol ayrımından doğuya doğru (Sarımsak Dağı) dönülerek 13 km. lik çam ve köknar ormanları içinden geçilerek ulaşılır.

Tamamen bakir durumda olan yayla sedir, köknar, ardıç ağaçları ve kır çiçekleri ile iç içedir. Sarımsak Dağı’nın eteğinde bulunması nedeniyle yaban hayatı bakımından da çok zengindir.

Doğa ile baş başa buz gibi akan pınarların başında çadır kurarak kamp yapmak, çevrede bulunan yaban hayatını incelemek ve görüntülemek isteyenlerin tercih edeceği bir yayladır.

Adana: Fındıklı Yaylası

Fındıklı Yaylası; Adana’nın Pozantı İlçesi sınırları içerisindedir. Pozantı-Çamardı karayolunun 10’uncu kilometresindedir.

Yayla, koyu bağlar ve bahçeler arasına kurulmuştur. Yaylaya günün belirli saatlerinde Pozantı İlçesi’nden minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır. Kır kahveleri, bakkal ve sağlık ocağının hizmet verdiği yaylada kamp kurarak piknik yapılabilir.

Adana: Menemenci Köprüsü

Menemenci Köprüsü; Adana’nın Pozantı İlçesi, Aşçıbekirli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Körkün çayı üzerindedir. Doğu-batı uzantılı köprü tek açıklıdır. Kemer bölümü tamamen yıkılmış olan köprünün sadece iki yakadaki ayakları kakmıştır.

Batı yönündeki ayağının bulunduğu bölümde Roma Dönemi özelliği gösteren kaba yontu, kesme taşlar kullanılmıştır. Olasılıkla Roma Döneminde ilk inşaa edilen ilk köprü , daha sonraki dönemlerde çeşitli müdahaleler görmüştür.

Adana: Pozantı, Kilise Kalıntısı

Kilise Kalıntısı; Adana’nın Pozantı İlçesi, Kamışlı Köyü, Kilisecik Mevkiinde yer almaktadır.

Oldukça tahrip olmuştur. Doğu yönünde apsise ait olan dairesel bir temel izi bulunur. Bu bölümdeki Kalıntılar batı yönünde izlendiğinde yüzeyde yer yer yapı izleri görülebilir.

Ancak ilginç olan yapının doğusuyla batısı arasında ciddi kod farklıdır. Tamaniyle yıkılmış olmasında dolayı bu kod farkının nasıl çözümlendiği konusunda bir fikir yürütülememektedir. Alanın bir çok bölgesinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Yapı kireç harçlı moloz taş örgülüdür.

Adana: Pozantı, Tren Garı

Tren Garı; Adana’nın Pozantı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Yığma yapım tekniğinde bir bölümü bodrum artı zemin artı bir kat bir bölümü bodrum artı tek kat bir bölümü de tek katlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın köşelerinde kesme taş örgüler vardır. Kapı ve pencereleri söveli ve kemerli bir yapıya sahiptir. Çatısı iki yönlü kırma olup kiremitle kaplanmıştır.

İki katlı bölümünde zemin kata orta sofa ve sofanın iki yanına yerleşmiş mekanlar vardır. Doğudaki mekanın arkasında üst kata çıkan merdiven mevcuttur. Sofanın açık olan cephesinde kemerli kapılar bulunmaktadır. Taban döşemesi ahşap ve karo olmak üzere çeşitlilik göstermektedir.Üst kata girilmemiştir. İki katlı bölümün batısında yer alan tek katlı bölümün altında betonarme kolon ve kirişlerle desteklenmiş bodrum kat vardır.

Batıda yer alan tek katlı mekanın kuzeyine betonarme ek yapılmıştır ve bu bölümdeki kapı ve pencere dikdörtgen formdadır.Taşınmazın saçak altlarında ahşap payandalar yer almaktadır. 5 nolu yapı yığma yapım tekniğinde tek katlı olarak inşa edilmiştir. Kapı ve pencerelerin soveli ve kemerlidir. Çatı arası pencereler ise yuvarlaktır. Ancak taşınmazın gar binasına bakan cephesinde yer alan pencereler söveli değildir.

Pencerelerin önünde demir aksanlar vardır. Çatısı dört yöne kırma çatı olup betonarme döşeme üzerine oturtulmuştur.11 nolu yapı yığma yapım tekniğinde yapılmış buharlı trenler için kullanılan pompa binası ve bitişik tek katlı yapıdır. Pompa binası moloz taş kullanılarak inşa edilmiş olup köşeleri kesme taş örgülüdür. Kapı ve pencerelerin söveli ve kemerlidir. 12 nolu yapı depo yapısı,moloz taş kullanılarak yığma yapım tekniğinde tek katlı olarak inşa edilmiştir.

Yapı güney yönünde öne doğru çıkma yapmıştır. Çatısında havalandırma ve ışık bacası vardır. Kemerli kapı ve pencereleri vardır. 8 nolu yapı yığma yapım tekniğinde tek katlı olarak inşa edilmiştir. Kapı ve pencereleri söveli ve kemerlidir. Pencere önlerinde demir aksanlar vardır. Çatı arası pencereler ise yuvarlaktır. Çatısı iki yöne kırma olup kiremit ile kaplanmıştır. 6 nolu yapı yığma yapım tekniğinde tek katlı olarak inşa edilmiştir. Kapı ve pencereleri söveli ve kemerlidir. Pencere önlerinde demir aksanlar vardır. Çatı arası pencereler ise yuvarlaktır.

Adana: Tekir Tabyası

Tekir Tabyası; Adana’nın Pozantı İlçesi Tekir Yaylası sınırları içerisinde yer almaktadır. Toros dağları üzerinde tekir boğazına hakim bir durumda olan tabya oval planlıdır.

Duvar örgüsünde yöresel taş kullanılmıştır. Üst kısımdaki taşlar daha küçük kesme ve dörtgen biçimdedir. Duvar araları moloz taşlarla doldurulmuştur. Tabyanın doğu ve batısı yarım daire burç şeklinde yapılmıştır. Batı tarafı yıkılmış,doğu tarafı sağlam durumdadır.

En üst kısımda iç bölümleri tuğla örgülü mazgal delikleri tüm tabyayı çevrelemektedir. Uzun tarafta 14 kısa kenarlarda 8 adettir. Tabyanın iç kısmında tonozlu ve 2 kapılı odalar vardır. Kuzey kısmında sadece temel duvarları ayakta kalmıştır.

Su sarnıcı ve diğer yapılar bu kısımda bulunmaktadır. Osmanlı döneminin en güzel örneklerinden olan ve ulaşılması zor bir yerde olduğu için Tekir tabyasının büyük bir kısmı ayakta kalabilmiştir. İbrahim Paşa döneminde inşa edildiği sanılmaktadır.