Ankara: Midas Tümülüsü

Midas Tümülüsü; Ankara’nın Polatlı İlçesi, Yassıhüyük Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Gordion Antik Kenti çevresi M.Ö. 8. y.y. son çeyreği ile M.Ö. 6. y.y. ortasına kadar bir sürede, bu topraklarda yaşayan Frig Krallığı hanedanı ve soylularının mezarlarını kapsayan 110’dan fazla tümülüsle kaplıdır.

Bu eserlerin en önemlilerinden biri olan Midas Tümülüsü yaklaşık 300 m çapında ve 55 m yüksekliğindedir. M.Ö. 8. yüzyılda yapılan tümülüsün mezar odasına 82 m’lik bir tünel geçildikten sonra ulaşılır.

Antik dünyanın bu ikinci büyük tümülüsü, 3750 yıllık ardıç tomruklarıyla desteklenen ahşap mezar odası ile dünyada tek örnektir.

Ankara: Kayabaşı Mozaiği

Kayabaşı Mozaiği; Ankara’nın Polatlı İlçesi, Yassıhöyük Köyü sınırları içerisindeki Gordion Müzesi bahçesindedir.

Kayabaşı Mozaiği, Ankara’nın Polatlı İlçesi, Kayabaşı köyünde ortaya çıkarılmıştır. M.S. 33 yılına tarihlenen Roma dönemi mozaiği, 1999 yılında Gordion Müzesi’nin yeni bahçesine taşınmıştır.

6,60×7.70 m ölçülerindeki mozaiğin merkezinde hayvan motifl eri, çevresinde ise geometrik süsler yer almaktadır.

Ankara: Hacıtuğrul Höyüğü

Hacıtuğrul Höyüğü; Ankara’nın Polatlı İlçesi, Hacıtuğrul Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

600x650x24 m’lik ebadı ile Türkiye’nin en büyük höyüklerinden birisidir. Gri renkli seramikler, ithal seramikler, Gordion dönemi işçiliğinden daha iyi bir işçilikle işlenmiştir.

Andezit’ten yapılmış iç ve dış sur duvarları ile Gordion sanatına paralellik gösterdiği yapılan kazılarda ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır. Höyük yakınlarında yer alan 5 tümülüsten en yükseği 29 m olup, çapı 180 m’dir.

Ankara: Topçu ve Füze Okulu Sınıf Müzesi

Topçu ve Füze Okulu Sınıf Müzesi; Ankara’nın Polatlı İlçesi, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Topçu sınıfının sosyal, kültürel ve teknik gelişimini dönemlere göre yansıtmak, askeri kültür varlıkları üzerinde askeri tarihimizi aydınlatacak bilimsel araştırmaları yapmak, tarih ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak amacı ile kurulan Topçu ve Füze Okulu Sınıf Müzesi 1973 yılı Nisan ayında tamamlanarak hizmete girmiştir.

Müze, müze bahçesi, müze bölümü ve Şeref Salonu olmak üzere 3 ana bölümden meydana gelmektedir. Müze bahçesinde 16’ncı yüzyıldan günümüze kadar çeşitli ordular tarafından kullanılmış top, obüs ve havanlar sergilenmektedir. Osmanlı, Türk, Memluk, Rus, Alman, Fransız, Avusturya, Belçika, İsveç ve Amerikan orduları tarafından kullanılan demir, demir dövme, tunç, çelik topların 70’ten fazla örneği bahçe bölümünde sergilenmektedir.

Müze bölümünde topçu sınıfınca kullanılan eski yıllara ait kıyafetler, silahlar, ölçme ve tersim malzemeleri sergilenmektedir. Bu bölümde ayrıca 15 ve 19’uncu yüzyıllara ait kesici ve delici çeşitli savaş ve savunma aletleri, kılıçlar, kamalar, zırhlar, başlıklar ve Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan Osmanlı ve Yunan haritaları ve muharebe planları sergilenmektedir.

Ankara: Malıköy Tren İstasyonu Müzesi

Malıköy Tren İstasyonu Müzesi; Ankara’nın Polatlı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Ankara-Eskişehir Yolu 30. km. OSB sapağından 6 km. içeridedir.

Malıköy istasyonu Sakarya Meydan Savaşı’nın geçtiği bu bölgede ulusun kaderini etkilemiş çok önemli bir istasyondur.

Komuta merkezinden sonra en önemli üs olan istasyon, Sakarya Meydan Savaşı’nın tüm ihtiyaçlarını karşılandığı ve yaralı askerlere ilk tedavinin uygulandığı yer olmuş ve savaş esnasında revir, askeri mühimmat ve lojistik merkezi ile askeri uçak pisti olarak kullanılmıştır.

TCDD Malıköy Tren İstasyonu Müzesi 5 bin 713 şehit adına dikilen şehitlik anıtı, Mustafa Kemal Atatürk’ün sivil giysili anıtı, TCDD tarafından onarılan ve Sakarya Meydan Savaşı sırasında kullanılan 1897 tarihli alman yapımı lokomotif ile 1909 tarihli alman yapımı vagon, o zamanki uçakların aslına uygun olarak yapılan 2 uçak ile istasyon binasından oluşur.

Tren ve uçakların bulunduğu bölümler, uçak ve tren sesleri eşliğinde gezilebilmektedir. Kurtuluş Savaşı’nın heykeller ve görsel materyalle temsil edildiği müzede, o dönemde kullanılan demiryolu malzemeleri de sergilenmektedir.

Ankara: Alagöz Karargah Müzesi

Alagöz Karargah Müzesi; Ankara’nın Polatlı İlçesi, Alagöz Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Sakarya Savaşı’nda düşmanın Polatlı yakınlarına kadar ilerlemesi üzerine Batı Cephesi Komutanlığı Ankara-Polatlı arasındaki Alagöz köyünü cephe karargâhı olarak seçmiştir. Bu köyün halkından, Türkoğlu Ali Ağa’ya ait çiftlik evi karargâh olarak kullanılmıştır. Bu bina aynı zamanda Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’ta “12 Ağustos 1920 günü Erkan-ı Harbiye Umumi Reisi Fevzi Çakmak Paşa hazretleriyle beraber Polatlı ilçesinde cephe karargâhına gittim.” şeklindeki notu yazdığı yerdir.

Atatürk, 23 Ağustos’tan 13 Eylül 1921 tarihine kadar 22 gün 22 gece aralıksız devam eden savaşın büyük bir bölümünü bu binadan idare etmiş, bütün planlarını burada hazırlamış, tarihî kararlarını burada vermiştir.

Sakarya Savaşı’nın bitiminde bina, sahipleri olan Ali Türkoğlu ve oğulları tarafından 1965 yılına kadar ev olarak kullanılmıştır. 1965 yılında varisleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. 1967 yılında, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Anıtkabir Müze Müdürlüğü’ne devredilen binanın restorasyonu yapılarak müze haline getirilmiştir. Alagöz Karargâh Müzesi’nin 10 Kasım 1968 tarihinde sadece üst katı tanzim edilerek teşhire açılmış, alt kat odaları ise 1983 yılında yapılan yeni bir düzenlemeyle teşhire açılmıştır.

Bina iki katlıdır. Giysi odası, kitaplık ve hatıra eşya odası, zabitan yemek odası, mutfak, muhabere odası, başkumandanlık odası, kurmay heyeti odası, dinlenme odası, yaverler odası, Atatürk’ün yatak odası, Atatürk’ün yemek odası ve hizmet eri odası olmak üzere 12 odadan oluşmaktadır.

Ankara: Gordion Müzesi

Gordion Müzesi; Ankara’nın Polatlı İlçesi, Yassıhöyük Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Ulaşım sağlanmaktadır.

1963 yılında kurulan Gordion Müzesi, 1990’lı yıllarda eklenen depoları, laboratuvarı, görüntü ve bilgilendirme salonu, açık ve kapalı teşhiri ile Türkiye’nin önemli müzelerinden birisidir. Başta Gordion kazılarından elde edilenler olmak üzere, Polatlı ilçesi civarından derlenen eserleri kronolojik olarak sergilemeye sunan müze 2000 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi yarışmasında finale kalmıştır.

Gordion Müzesi’nde Sergilenen Eserler;

Müzede sergilenen eserler arasında Eski Tunç Çağı’ndan başlayarak, Orta ve Geç Tunç Çağı, Erken Frig Çağı’na ait çanak-çömlekler, Erken Demir Çağı’na ait kabartmalı ortostatlar, yine Erken Frig Çağı’na ait demir aletler yer alır. Dokumacılıkta kullanılan ağırşaklar, cam, mühür ve mühür baskıları, MÖ. 4’üncü ve MÖ. 2’nci yüzyıllar arasına tarihlenen İskender sikkeleri giriş salonunda yer almaktadır. Yener Yılmaz salonunda ise MÖ. 8’inci ve MÖ. 4’üncü yüzyıllar arasında tarihlenen Geç Frig ve ithal seramikler ile Lidya Dönemi, Helenistik Dönem ve Roma Dönemi’ne ait eserler sergilenmektedir.

Bunların dışında, Frig yazıtlı ve baskılı çanak çömlekler, Frig mimarisine ait terrakotta parçaları (pişmiş toprak) çeşitli malzemelerden yapılmış eserler ile Kibele kabartmaları ve figürler önemli yer tutar. Polatlı Höyük’ten getirilen ve Anadolu’nun en eski halkı olarak bilinen Hatti’lere ait ölü gömme şekillerini gösteren mezarlar da müzenin diğer sergileri arasında yer alır. Galat Mezarı ile Frig ve Roma mozaikleri ise müzenin bahçesinde sergilenmektedir.

Ankara: Sakarya Şehitleri ve Zafer Anıtı Müzesi

Sakarya Şehitleri ve Zafer Anıtı Müzesi; Ankara’nın Polatlı İlçesi, Şehitler Kaşı Mevkii’nde yer almaktadır. Toplu ulaşım araçlarıyla ulaşım gerçekleştirilmektedir.

Sakarya Meydan Savaşı sırasında şehit düşen askerler anısına dikilen anıt 28 Ekim 1973 tarihinde ziyarete açılmıştır. Sakarya Şehitler Anıtı; anıt gövdesi, heykeller ve müzeden oluşur. Anıt gövdesi 915 rakımlı tepeden başlayıp başlangıçtan itibaren daralarak, 420 basamaklı yol boyunca 970 rakımına kadar yükselir.

Yolun iki yanında yer alan sütunlar, savaşın üstün düşman güçlerine karşı kazanıldığının ifadesidir. Merdivenli yolun sonunda, Türk Ordusu’nun kazandığı zaferin öyküsünü dile getiren kabartmalar ve müze yer almaktadır. Müzede; Sakarya Meydan Savaşı’na ait belgeler ve çeşitli fotoğraflar sergilenmektedir.