Papillit (optik nörit) nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Optik nörit olarak da bilinen papillit, optik sinirin iltihaplanmasını ifade eden genel bir terim, ancak aynı zamanda optik sinirin dejenerasyonunu veya demiyelinizasyonunu içerir; optik diskin arkasındaki optik siniri etkileyen bir durum olan retrobulber nöriti içerir (yani, optik atrofi oluşmadıkça optik sinir başında hiçbir görünür değişiklik yoktur).

Papilliti olan bireyler, bir gözde başladıktan birkaç saat sonra meydana gelebilecek görme kaybı yaşarlar. Görme bozukluğunun ciddiyeti, hafif görme yetersizliğinden tam ışık algısı kaybına kadar değişen durumdan duruma değişebilir. Ek olarak, etkilenen bireyler renk algısında bir azalma yaşarlar. 

Bazı durumlarda kendiliğinden iyileşme meydana gelebilir. Ancak, diğer durumlarda, altta yatan neden tespit edilmezse veya tedavi edilmezse kalıcı görme bozukluğu ortaya çıkabilir. Papillit bilinmeyen nedenlerle, viral bir hastalıktan sonra veya bir dizi farklı altta yatan bozukluk veya diğer faktörlerden dolayı veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilir.

Nedenleri;

Papillitin birçok olası nedeni vardır. Bunlar;

  • Multipl skleroz ve ensefalomiyelit gibi sinirlerin zarına (demiyelinizan hastalıklar) zarar veren hastalıklar
  • Çocuk felci, kızamık, pnömoni veya menenjit gibi viral veya bakteriyel enfeksiyonlar
  • Diyabet, zararlı anemi ve hipertiroidizm gibi beslenme veya metabolik bozukluklar
  • Diğer hastalıkların ikincil komplikasyonları; metanol, kinin, salisilatlar ve arsenik gibi toksik maddelere reaksiyonlar; ve travma
  • 60 yaşın üzerindeki hastalarda papillitin yaygın bir nedeni temporal arterittir (dev hücreli arterit). Bu gibi durumlarda papillit diğer göze yayılarak iki taraflı körlüğe neden olabilir

Belirtileri;

Papillit belirtileri arasında görme kaybı, gözde ağrı ve doğru renk görüşüne müdahale (diskromatopsi) bulunur. Papillitli bireyler genellikle tek taraflı görme kaybı yaşarlar. Görme bozukluğunun yoğunluğu, hafif görme yetersizliğinden tam ışık algısı kaybına kadar değişir. Ayrıca, bireyler renk algısında bir azalma yaşarlar.

Tanısı;

Papillit tanısı çoğu zaman göz muayenesi ile konulabilir. Görme alanı ve görme siniri kalınlığının ölçülmesi tanının kesinleştirilmesi ve tedavinin takibinde faydalı yöntemlerdir. Papillit tanısını koymak bazen zaman alabilir çünkü hastalık genellikle yavaş ilerler ve hastanın şikayetlerinin bulunduğu erken dönemde doktorun saptayabileceği bulgular henüz ortaya çıkmamış olabilir. Tanıyı koymaktan daha önemli ve zor olanı ise altta yatan başka hastalık olup olmadığını saptamaktır. Bu nedenle MR tetkiki ve nöroloji uzmanından görüş istemek gerekebilir.

Tedavisi;

Çoğu olgu (özellikle çocukluk çağında görülen optik nöritler) herhangi bir tedavi almasa bile eski görme seviyesine yakın düzeylerde görme seviyesine kavuşur (Genellikle birkaç hafta içinde düzelme başlar ve aylarca sürebilir). Öncelikle altta yatan nedeni bulunmalıdır. Tedavi nedene yöneliktir. Bakteriyel veya viral etyoloji varsa, antibiyotik veya antiviral tedavi uygulanır.

Eğer yapılan testler sonunda herhangi bir neden bulunamaz ise yüksek dozda kortizon tedavisi tek seçenektir. Metilprednizolon intravenöz olarak 3 gün boyunca 500 mg veya 1000 mg /gün verildikten sonra Prednizon 1 mg/kg/gün oral yoldan 11 gün boyunca verilir. Daha sonra steroid dozu azaltılarak kesilir. Oral Prednizon kendi başına yarar sağlamaz hatta zarar verebilir.

Steroid kullanımı iyileşme sürecini hızlandırsa da sonuç görme düzeyine etkisi maalesef yoktur. Ne zaman göz doktoruna sevk edilmeli Bir hasta tek göz veya iki gözde görme seviyesinde azalmadan bahsediyorsa, renk görmesinde sorun varsa, rölatif afferent pupil defekti varsa, göz hareketleri ile ağrı oluyorsa, oftalmoskopik muayenede optik sinir sınırları net seçilemiyor, hiperemi ve ödem varsa hemen göz hekimine sevk edilmelidir.

Dikkat: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.