Emekli amirallerden Montrö ve Atatürk bildirisi

Emekli 103 amiral son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, “Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir.” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi / Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin emekli 103 amiral bildiri yayınladı. Bildiride, “Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

“Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdi” denilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.

Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.

Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin yanındayız.

Deniz Şehitlerimizi anarak Saygıyla duyururuz.”

Katılan emekli amiraller;

“E. Amiral Ergun Mengi, E. Amiral Alaettin Sevim, E. Amiral Nazif Özdağdeviren, E. Amiral Işık Biren, E. Amiral Ahmet Şenol, E. Amiral Hasan Hoşgit, E. Amiral Vedat Ersin, E. Amiral Metin Açımuz, E. Amiral Atilla Kezek, E. Amiral Nurhan Kahyaoğlu, E. Amiral Önder Çelebi, E. Amiral Metin Poyrazlar, E. Amiral Mücahit Şişlioğlu, E. Amiral Engin Baykal, E. Amiral Hüseyin Çiftçi, E. Amiral Atilla Kıyat, E. Amiral Vehbi Alpman, E. Amiral Celal Parlakoğlu, E. Amiral Mustafa Ekmel Özdengil, E. Amiral Serdar Dülger, E.Amiral Abdullah Mete, E. Amiral Ertan Demirtaş, E Amiral Orhun Özdemir, E. Amiral Ersin Güler, E. Amiral Nadir Kınay, E. Amiral Hüseyin Hoşgit, E Amiral İlker Güven, E. Amiral Baha Eren, E. Amiral Abdullah Gavremoğlu, E. Amiral Şükrü Bozoğlu, E. Amiral Hakan Ercan, E. Amiral Mesut Özel, E. Amiral Taner Ezgü, E. Amiral İbrahim Akın, E. Amiral Ömer Akdağlı, E. Amiral Mehmet Otuzbiroğlu, E. Amiral Taner Balkış, E. Amiral İzzet Artunç, E. Amiral Hakan Eraydın, E. Amiral Mehmet Ali Çınar, E. Amiral Deniz Dağlılar, E. Amiral Yalçın Ertuna, E. Amiral Türker Ertürk, E. Amiral Aydın Canel, E. Amiral Sami Örgüç, E. Amiral Yalçın Kavukçuoğlu, E. Amiral Nazım Çubukçu, E. Amiral Ahmet Aksoy, E. Amiral Can Erenoğlu, E. Amiral Doğan Hacipoğlu, E. Amiral Abdullah Akgül, E. Amiral Aziz Öztürk, E. Amiral A. Serdar Akınsel, E. Amiral İlker Güven, E. Amiral Mustafa İpteş, E. Amiral Caner Bener, E. Amiral Nejat Berksun, E. Amiral Kadir Sağdıç, E. Amiral Tayfun Tansan, E. Amiral İskender Yıldırım, E. Amiral Ali Yüksel Önel, E. Amiral Uğur Yiğit, E. Amiral Mustafa Özbey, E. Amiral Cem Gürdeniz, E. Amiral Bülent Bostanoğlu, E. Amiral Murat Bilgel, E. Amiral Cengiz Alpözü, E. Amiral Serdar Okan Kırçiçek, E. Amiral Tufan Mimir, E. Amiral Turgut Tufan, E. Amiral Turhan Özer, E. Amiral Alper Tezeren, E. Amiral Mustafa Ültanur, E. Amiral Ruhsar Sümer, E. Amiral Cemal Üren, E. Amiral Gündüz Alp Demirus, E. Amiral Deniz Cora, E. Amiral Gürkan İnan, E. Amiral Atilla Tonguç, E. Amiral Mustafa Karasabun, E. Amiral Erol Yüksel, E. Amiral Özbek Gürgün, E. Amiral Bülent Olcay, E. Amiral Nejat Güldiken, E. Amiral Turgay Erdağ, E. Amiral İsmail Taylan, E. Amiral Aydın Gürül, E. Amiral Raif Naldemir, E. Amiral Numan Alansal, E. Amiral Tanzar Dinçer, E. Amiral Erol Adayener, E. Amiral Haluk Sayın, E. Amiral Ferhat Ferhatoğlu, E. Amiral Mehmet Ali Özgüven, E. Amiral Ali Sadi Ünsal, E. Amiral Doğan Denizmen, E. Amiral Taner Akkaya, E. Amiral Necati Kurt, E. Amiral Tayfun Uraz, E. Amiral Engin Heper, E. Amiral Hayati Bilgiç, E. Amiral Hasan Nihat Doğan, E. Amiral Ömer Bayram Çetin, E. Amiral Mithat Kemal Algül

(Kaynak: Veryansın TV)