Adana: Menzil Hanı

Menzil Hanı; Adana’nın Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Köyü, Çeşmebağı Mevkii’nde yer almaktadır.

Kuzey-Güney yönünde uzanan yapı,12 payenin taşıdığı üç uzun tonoz tarafından örtülmektedir. Tonozların üzeri alaturka kiremitle kaplıdır.

Yan duvarlar oldukça sağlam olup ,sonradan eklenen fakat şimdi mevcut olmayan bazı yapıların izlerini taşımaktadır. Binanın esas cephesi olan doğu kısmı en harap yeridir.

Paralel tonozlara girişi sağlayan kapıyı örten tonoz kısmen yıkılmıştır. Kapının sağında ve solunda bulunan iki odadan sol taraftaki çok hasar görmüş olup buraya köyün boğasını koymak için bir ağır yapılmıştır.

Bu iki yan odaya bitişik olan ve mehiyeti belli olmamakla beraber sarnıç olabilecek iki yapıdan soldaki oldukça sağlam kalmış, sağdaki ise tamamen tahrip olmuştur.

Binanın içi iki sıra halinde altışar paye ile üç nefe bölünmüştür. Kısa taraflarda ikişer menfez ve uzun tarafta 14 pencere mevcuttur.

Duvarlar kemerlerin altına isabet eden yerlerde toplam 19 adet ocak bulunmaktadır. Taban toprakla dolu olduğundan döşemenin mahiyeti belli değildir.

Kapının sağındaki küçük odada 3 pencere ve bir ocak mevcut olup,tavan çapraz tonozludur. Esas girişte ve küçük oda kapısının üst kısımlarında kısmen tezyinat mevcuttur.