Adana: Memiş Paşa Mescidi

Memiş Paşa Mescidi; Adana’nın Seyhan İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 10 Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Adana Valisi Memiş paşa tarafından eski Havutoğlu Mescidi’nin, 1825 (1241 H.) de onarım yoluyla yeniden yaptırılması nedeniyle bu adı almıştır. Yapı kare planlı ve üzeri ahşap çatı ile örtülüdür.

Memiş Paşa Camii yontma taşlarla inşa edilmiş olup, doğu, batı ve kuzey cephelerinde iki sıra halinde dördü aşağıda büyük,dördü yukarıda küçük olmak üzere 8 penceresi bulunmaktadır.

Minaresi taştan ve gövdesiyle petek kısmı silindirik kesitlidir. 1998 Adana depreminde hasar gören yapı 2004 yılında tamamlanan onarım sonrasında tekrar ibadete açılmıştır.