M. Uluğ Turanlıoğlu kimdir? Hayatı, Eserleri

1913 yılında Kırklareli’nin Pehlivanköy İlçesi’nde dünyaya gelen M. Uluğ Turanlıoğlu, 12 Temmuz 2002 tarihinde Edirne’de öldü. Edirne İlk Öğretmen okulunu bitirdi. Babaeski’nin Terzili ve Demirkapı köylerinde Millet Mektepleri öğretmeni olarak görev yaptı.

Haber Merkezi / Gazi Eğitim Enstitüsü’nde yüksek tahsilini tamamladı (1937). Edirne, Çanakkale ve Kırklareli illerinde ve bu illerin muhtelif ilçelerinde Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1962’de emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşerek burada bulunan İstanbul Kız Lisesi, Rum Erkek Lisesi ve Kasımpaşa Ortaokulu’nda edebiyat ve Türkçe öğretmenliği yapmaya devam etti. Özel eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yaptı. 1987’den sonra Edirne’ye döndü. 1944 Irkçılık-Turancılık davasında adı milliyetçiler listesinde yer aldı.

İlk şiir kitabını Meriç Kıyılarında ismi ile 1935’te yayımlayan Turanlıoğlu’nun millî romantik duyuşla kaleme aldığı şiirleri farklı edebiyat dergilerinde çıktı. Hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde, Atatürk ve vatan sevgisi dikkati çeker. 1942-1957 yılları arasında Edirne’de “edebî, ilmî, köycü” bir dergi olan Damla’yı çıkardı. Tanrıdağı, Kopuz, Çığır, Yücel, Gökbörü, Orhun, Toprak, Kemalist Türkiye, Yeni Defne, Biz 39 ve kendi çıkardığı Damla dergileri ile Tanin gazetesinde millî duyuşlarla kaleme aldığı şiirlerini yayımladı.

Şiirlerinde sıklıkla işlediği temalar çocuk, gençlik, Atatürk, köy, vatan, bayrak gibi Cumhuriyet ideolojisiyle birleşir niteliktedir. Hece ölçüsüyle şiirler yazan, Turanlıoğlu millî duyuşla yazılan ve farklı yazarlara ait olan şiirleri de antolojilerde toplar. Onun şiirlerinde Edirne en belirgin mekân olarak dikkatleri çeker. (Kaynak: teis.yesevi.edu.tr)