Adıyaman: Kurşunlu Camii

Kurşunlu Camii; Adıyaman’ın Besni ilçesi sınırları içerisinde yer alan Eski Besni Ören Yeri’ndedir.

Külhanönü Camii ve Hacı Zeyrek Ağa Camii diye de bilinmektedir.

Kurşunlu Cami, 1960-1965 yıllarında Besni’nin yer değiştirmesinden sonra diğer yapılar gibi yıkılmaya terkedilmiş ve tahrip olmuştur. Ancak daha sonra yapılan bazı girişimlerle 2005-2006 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarım ve restorasyonu yapılmıştır.