Aksaray: Koca Köprü

Koca Köprü; Aksaray’ın Gülağaç İlçesi, Demirci Kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Demirci-Gülağaç arasında, Karasu Deresi üzerinde inşaa edilmiştir.

Köprü üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren bir kitabe bulunmamaktadır. Ancak 1041 / 1631 tarihli bir arsa satış kaydında, arsanın sınırları zikredilirken, köprü de zikredilmektedir.

Sağlam olan köprü hemen yanında yer alan modern köprü nedeni ile aktif olarak kullanılmamaktadır. Yolunun uzunluğu 21.50 m., genişliği de 3.40 m.’dir. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan yolu iki yöne eğimli köprüler grubundandır.

Köprünün yolu sonradan düzleştirilmiştir. Yapı yuvarlak kemerli beş göze sahiptir. Köprünün orta gözü büyük olup 3.80 m. genişliğindedir. Menba yönünde gözler arasına denk gelen yerlerde üçgen formunda üç tanesi sağlam bir tanesi oldukça harap olmuş dört adet sel yaran bulunmaktadır.

Gözlerden kenarlarda olanları yarı yerine kadar toprakla dolmuştur. Büyük gözün kuzeydoğusundaki gözü 2.95 m., güneybatısındaki gözü ise 3.20 m., diğer iki göz de 2.00 m. genişliğindedir. Düzgün kesme ve kaba yonu taş malzemeden inşa edilmiştir.

Samsun: Çakallı, Koca Köprü

Koca Köprü; Samsun’un Kavak İlçesi, Çakallı Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Tersakan çayı üzerine kurulmuş çift gözlü bir kemer köprüdür. Kitabesinde 1882 yılında yapıldığı yazmaktadır.

Köprü tek kemerlidir ve uzunluğu yaklaşık 25 metre, genişliği yaklaşık 6 metre ve kemer açıklığı da yaklaşık 6 metredir. Kemerden ayağa geçiş köşeyle belirginleştirilmiştir. Köprü düzgün kesme taştan yapılmıştır.

Ancak sağ tarafta kemer açıklığının köşesindeki tahripli kısımlardan köprünün moloz taş ve harç karışımıyla inşa edilip, üzerinin kesme taşla kaplandığı anlaşılmaktadır.

Yine sağ tarafta taşların sökülmesi suretiyle yapılan tahribat gözükmekle birlikte esas tahribat köprünün sol tarafındadır. Zira bu kısım taşlarının sökülmesi ve bitki örtüsüyle kaplanması nedeniyle oldukça aşınmış durumdadır. Köprünün kenarları korkulukludur.

Adana: Varda Köprüsü (Koca Köprü)

Varda Köprüsü (Koca Köprü); Adana’nın Karaisalı İlçesi, Hacıkırı Köyü’nün yaklaşık iki kilometre kuzeyinde yer almaktadır. 

Varda Köprüsü halk tarafından Koca Köprü diye anılmaktadır. Osmanlı Hükümdarı 2. Abdülhamit ile Alman İmparatoru Kaiser Wilhem tarafından imzalanan sözleşme ile İstanbul-Bağdat-Hicaz demiryolu hattını tamamlamak üzere 1907-1912 yıllarında inşa edilmiştir.

Köprü 99 metre yüksekliğinde ve 172 metre uzunluğunda olup derin bir vadiyi birbirine bağlamaktadır. Varda Köprüsünün bir diğer önemli ve ilginç özelliği ise düz bir köprü olmayıp virajlı olmasıdır.