Kırşehir: Ahi Evran-ı Veli Camii ve Türbesi

Ahi Evran-ı Veli Camii ve Türbesi; Kırşehir’in Merkez İlçesi, Ahi Evran Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

1482 yılında Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran adına yaptırılmıştır. Türbeye, cami içinden bir merdivenle çıkılmaktadır.

Zaviye; plânlı mescit,ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ın türbesi ve zaviye-tekke olarak kullanılan mekânlardan oluşmaktadır. Aslen zaviye olarak yapılan bina sonraki yıllarda cami olarak kullanılmaya başlanmıştır.


 

 

Kırşehir: Mahmutlu Kaplıcası

Mahmutlu Kaplıcalar; Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesine 16 kilometre uzaklıkta, Mahmutlu Beldesi sınırları içinde, iki ayrı hamamdan oluşan kaplıca grubudur.

Kadın ve erkeklere mahsus havuzların dışında, basit konaklama tesisleri bulunur. Ancak, gerek tedavi, gerekse sosyal gereksinimlerin karşılanmasında bu tesisler yetersiz kalmaktadır.

Büyük Hamam: İlçe merkezinden başlayıp, ÇiçekdağıYerköy yolu üzerinden ayrılan bir yol, 28 kilometrelik bir gidişten sonra, Baraklı köyü ayrımını müteakip hamama ulaşır. Sodyum klorürlü, sülfatlı sular grubuna dahildir. Ayrıca kalsiyum, karbondioksit ve radon içerir. Temperatürü 63°C, pH değeri 6.73, radyoaktivitesi 198 emandır.

3 grama yaklaşan total mineralizasyonu, yüksek sıcaklığı, güçlü radyoaktivitesi, ideal serbest karbondioksit oranıyla, dış uygulamalarda önerilebilecek etkili bir sudur. Sédatif, vazodilatatör ve endokrin sistemi etkileyici özellikleri ön plandadır, içme kürleri, mide, bağırsak, karaciğer ve safra kesesi üzerinde salgıyı arttırıcı etki gösterir. Safranın bileşimini olumlu yönde değiştirir. Banyo tedavisi; romatizma, dolaşım ve solunum sistemleri, nevrit ve kadın hastalıklarında, radyoaktif özelliği nedeniyle de hormonal rahatsızlıkların giderilmesinde etkilidir.

Küçük Hamam: Aynı güzergahın takip edilmesiyle ulaşılan Küçük Hamam, diğerinden 1.5 kilometre daha uzaktadır. ‘Pöhrenk’ ya da ‘Bağdatoğlu Kaynağı’ diye de anılır.

Suyunun bileşimi Büyük Hamam’la aynı özelliktedir. Temperatürü 96°C, pH değeri 6.78, radyoaktivitesi 29 emandır. İçimi kolaydır. Karaciğer ve safra yolları hastalıkları ile bağırsakların görev bozukluklarına önerilir. 34 bardak içildiğinde müshil etkisi görülür. Banyo tedavisiyle; her türlü romatizma, nevrit, nevralji ve kadın hastalıklarından çok iyi sonuçlar alınır.

Bu suyun kimyasal bileşimi diğeriyle aynı özelliklerde olsa da, debisi fazla ve karbondioksit oranı eşik değerin altındadır. Sıcaklığı çok yüksek, radyoaktivitesi ise diğerine göre düşüktür. Yine de, bu özellikleri dolayısıyla dış uygulamalarda etkinliği olan bir sudur,

 

 

Kırşehir: Bulamaçlı Kaplıcası

Bulamaçlı Kaplıcası; Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi sınırları içinde yer almaktadır Çiçekdağına 4 km mesafededir.

160 m derinlikteki kuyu, 38 °C sıcaklığa, 3 L/sn debiye sahiptir.

Kompresörlü debi ise 7 L/sn’dir. 20 yatak kapasiteli tesisi bulunan kaplıcada, banyo tedavisi ile romatizma, nevraljin, nevrit ve kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa karşı olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Kırşehir: Karakurt Kaplıcası

Karakurt Kaplıcası; Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesi sınırları içinde yer almaktadır. Çiçekdağı’na 4 kilometre mesafededir.

160m derinlikteki kuyu, 38(°c) sıcaklığa, 3 L/sn debiye sahiptir. Kompresörlü debi ise 7 L/sn ’dir.

20 yatak kapasiteli tesisi bulunan kaplıcada, banyo tedavisi ile romatizma, nevraljin, nevrit ve kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa karşı olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Kırşehir: Terme Kaplıcası

Terme Kaplıcası; Kırşehir’in Merkez İlçesi, Kuşdilli Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Termal kaynaklar bakımından oldukça zengin olan Kırşehir, Termal Turizm açısından da iddialı şehirler arasında yer almaktadır. Terme jeotermal sahası Kırşehir ilinin en önemli jeotermal alanlarından biridir.

Sahada termal turizm, seracılık ve şehir ısıtmacılığı yapılmaktadır. 1974 yılından bu yana 9’u MTA, 3’ü özel sektör olmak üzere toplam 12 kuyu açılmıştır. Bu kuyulardan 2 tanesi jeotermal ısıtma sisteminde ki bu sayede 1800 konuta eşdeğer işyeri ve konut ısıtılmakta, 5’i otel kaplıcaları ve serada kullanılmaktadır. 5’i bekletilmektedir. 92-500m derinlikteki kuyuların 11.10.2005 tarihinde MTA tarafından yapılan ölçümlerde; 30,3(°c) – 57(°c) arasında sıcaklığı, 5,2 L/sn-88,5 L/sn  arasında debisi bulunmaktadır. Kullanılan 9 kuyunun debisi toplamı 349,8 L/sn ’dir.

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro Klimatoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Kırşehir Terme Kaplıcası ile ilgili fiziksel – kimyasal ve biyoloji analiz raporu ve tıbbi değerlendirmesi ele alınarak, bu tür maden suyu ile yapılacak kaplıca uygulamalarında, genel olarak banyo-havuz, içme ve inhalasyon kürü olanaklarının düzenlenmesi yararlıdır.

Bu tür uygulamalarla:

  • Eklem ve eklem dışı romatizmalı hastalıkların kronik dönemlerinde,
  • Damar sertliğinde,
  • Felçlerin rehabilitasyonunda,
  • Negatif sinir bozukluğuna bağlı yetersizlikler, sürmenaj ve yorgunlukta,
  • Diyabet, gut ve şişmanlık ile gelen hastalıklarda,
  • Karaciğer, safra kesesi, mide, bağırsak hastalıklarında,
  • Böbrek taşlarında,
  • Hipertansiyon, kronik bronşit ve üst solunum yolu iltihaplarında olumlu sonuç alınmaktadır.

Prof. Dr. Baade ‘nin Terme Kaplıcası Hakkında Yaptığı İnceleme Raporunda ise kaplıca suyu hakkında şu ifadelere yer verilmiştir:

“Bu su, Türkiye’de değil Avrupa’da bile az bulunan bol sıcak ve hazım’ı karbonlu, çelikli bir maden suyudur. Böyle bir suyun kıymetini anlamak için kadın hastalıkları, kansızlık ve kalp hastalıkları için çok meşhur olan Bed Pyrmenede suyu ile mukayese edildiğinde, Bed Pyrmened’nin suyu, Kırşehir Terme suyu gibi hazım’ı karbonlu çelikli maden suyudur. Ancak bu su kendiliğinden çıkamaz. Tulumba ile çıkarılması suyun hazım’ı karbonu azaltır. Bu suyun binaen meşhur Bed Pyremenede suyuna mukabil kendi artezyen kuvveti ile 41,5 derece ile doğrudan doğruya kayalardan fışkıran Kırşehir Terme Suyunun çok kıymetli olduğu anlaşılmaktadır.”

Kırşehir: Obruk Gölü

Obruk Gölü; Kırşehir’in Mucur İlçesi, Obruk Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Kırşehir’in 30 km., Mucur’un 10 km. güneyindedir.

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20/09/1991 gün ve 1106 sayılı kararı ile I. derece doğal sit alanı ilan edilen Obruk Gölü çevresinin, âdeta bir duvarı andıran tabi kayalıklarla çevrelendiği görülmektedir.

Göl seviyesine kadar olan derinlik yaklaşık 100 m, çapı ise 900 m civarındadır. Su derinliği yaklaşık 4-5 m olup, yer yer çok derin bölümlerin olduğu da bilinmektedir.

Gölde aynalı ve kambur sazan ile kadife türünde balıklar yaşamaktadır. Gölün yarıya yakın yüzeyi sazlık ve diğer su bitkileriyle kaplıdır.

Kırşehir: Çuğun Barajı

Çuğun Barajı; Kırşehir İl Merkezi’ne 20 kilometre mesafede olan ve Çuğun Köyü’nün kuzey batısında bulunan bir baraj gölüdür.

Baraj Gölü, taşkın önleme ve sulama amacıyla 1970 yılında işletmeye açılmıştır.

Çuğun Barajı, toprak kaya dolgu tipindedir. Su sporları arasında özellikle rüzgar sörfü için şartların elverişli olduğu Çuğun Baraj Gölü, piknik ve mesire yeri olarak en çok tercih edilen alanlardan biridir.

Balık avı için de elverişli olan gölde sazan, aynalı sazan ve tatlı su kefali gibi bazı balık türleri de yaşamaktadır. Kışın, soğuk havalarda tamamen donan göl, ziyaretçilere seyrine doyum olmayan bir manzara sunmaktadır.

Kırşehir: Hirfanlı Barajı

Hirfanlı Barajı; Kırşehir Merkez İlçesi, Kırşehir’in Evren İlçesi ile Ankara’nın Şereflikoçhisar İlçesi sınırları arasında yer almaktadır.

Kızılırmak Nehri üzerinde kurulmuş olan Hirfanlı Barajı, 26.300 hektar alanı kapsamaktadır. Hirfanlı Barajı, elektrik üretmek, taşkınları önlemek ve sulamada kullanmak amacıyla 1959 yılında tamamlanmış, 8 Ocak 1960 tarihinde işletmeye açılmıştır.

Hirfanlı Barajı’nda son yıllarda bulunan en yüksek su kuşu sayısı 133.809’dur. Çok büyük olması sebebiyle, alanın tamamı aynı gün içerisinde sayılamamakta, bu nedenle de alanda kışlayan gerçek su kuşu sayısının daha da fazla olduğu tahmin edilmektedir.

“Orta Anadolu’nun Denizi” olarak bilinen Hirfanlı Baraj Gölü, eşsiz manzarası, plaj ve sosyal tesisleri ile dikkatleri çekmektedir. Ayrıca, Hirfanlı Baraj Gölü etrafındaki köylerde balıkçılık, önemli bir gelir kaynağıdır.

Hirfanlı Baraj Gölü doğal plajlarından olan; Kırşehir’e 50 km. mesafede Toklumen Köyü, Kırşehir’e 25 km. mesafede Sıdıklı Büyükoba Köyü, Davulağıl bölgesi plaj ve tesisleri ve Kaman’a 16 km mesafede Savcılı Büyükoba kumsalları, ziyaretçilerin uğrak yerlerindendir.

Yaz aylarında kamp alanı olarak kullanılan yerler arasında ise; Kırşehir’e 27-30 km. mesafede olan Yeşilli, Uzunali ve Karaduraklı köylerinin baraj kıyıları bulunmaktadır. 2004 yılında 2004/8321 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Hirfanlı Barajı’nın büyük bir bölümünü kapsayan alan, turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.

Ayrıca kamulaştırma suretiyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına tescili yapılan 137.400 m2’lik bir alanda; rafting federasyonları, gençlik kampları, üniversiteler ve eğitim merkezleri tarafından su altı sporları, yelken, kürek, kano gibi faaliyetler de düzenlenmektedir.

 

Kırşehir: Kulpak Kalesi

Kulpak Kalesi; Kırşehir’in Merkez İlçesi’ne bağlı Sıdıklı Köyü’nün Kulpak Mahallesi’nde yer almaktadır.

Bölgeye kısmen hakim bir noktada bulunan kalenin kuzeyi uçurum olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan düşünüldüğünde kalenin girişi güneyden verilmiştir. Kale verimli bir arazide yer almaktadır.

Kalenin güneyinden gelerek doğusunu dolaşan küçük bir çay bulunmaktadır. Kırşehir Kaleleri içerinde yükseltisi en düşük olan kaledir. Kalenin kuzeyinde Sıdıklı baraj gölü, güneyinde ise Hirfanlı baraj gölü bulunmaktadır.

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu Sıdıklı Kalesi 1040 m. yükseltiye sahiptir. Köy yerleşmesinin içerisinde kalmasından ötürü büyük oranda tahrip olmuştur.

Kalede yapılan araştırmalarımız sırasında keramik verilerine ve kale hakkında fikir sahibi alabileceğimiz mimari kalıntılara rastlayamadık. Ancak kale gerek yapı olarak gerekse anakayanın görünümünden Demir Çağı görüntüsü vermektedir. Her ihtimale karşı bu konuya şimdilik şüphe ile yaklaşmak gerekmektedir.

Kırşehir: Yıkık Kale

Yıkık Kale; Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Ömerhacılı Kasabası’nın sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kasabanın yaklaşık 1 km. kadar, Kuş Kalesinin ise 400 m. kadar kuzeydoğusundadır. Ayrıca Eğri Kale’nin hemen kuzeyindedir.

Yakın zamana kadar kalenin doğal yapısında kullanılan anakaya, bir taş ocağı tarafından taş çıkarmak amacı ile kullanılmış ve kale bu sebepten ötürü büyük oranda tahrip olmuştur.

Hemen güneyinde su kaynakları bulunmaktadır. Bölgenin diğer kaleleri olan Kuş Kalesi, Doğru Kale ve Eğri Kaleye göre daha düşük bir yükseltiye sahiptir ve yükseltisi yaklaşık 1440 m. kadardır. Kale kuzeydoğu ve güneybatı doğrultuludur.

Diğer kaleler kadar olmasa da çevreye hakim bir noktada yer almaktadır. Kalenin güneyinde kesme taşlardan kuru duvar tekniği ile yapılmış ve özelliğini kısmen kaybetmiş duvar yapılarına rastlanmıştır.

Bu görünümü ile Demir Çağına tarihlendirilebilir. Ancak bu verilere şüphe ile yaklaşmak gerekir.