Kırklareli; Vize Kalesi ve Surları

Vize Kalesi ve Surları; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Kale Mahallesi, Hisar Caddesi, Çamlıktepe Mevki’nde yer almaktadır.

İlçe merkezinde yer alan kale yapısının surlarından günümüze çok az bir bölümü ulaşabilmiştir. Güney yönündeki surlar yaklaşık 3-4 m yüksekliğindedir ve büyük taş bloklardan yapılmıştır.

Biri hamam binasının kuzeybatı köşesinin hemen gerisinde ve diğeri bunun 30 m kuzeybatısında olmak üzere surlara dikey olmayan biraz güneye çevrilmiş iki burç görülür. Güneyde yer alan beşken burcun yüksekliği 5 m olup, ön cephesinde bir mazgal pencere görülmektedir.

Kuzeydeki dikdörtgen burç 5.7×4.47 m ölçülerinde, 6 m yüksekliğindedir. Bu burç üzerinde de mazgal vardır. Biraz ileride, 37.6 m uzunluğunda oldukça iyi korunmuş sur kısmı vardır. Bu surun yüksekliği 5 m, kalınlığı altta 2.1 m, 1.5 metredir. Surlar 1.53×0.4 m veya 1.47×0.6 m büyüklüğünde taş bloklardan yapılmıştır.

Bu şekilde 37.6 m devam ettikten sonra doğuya yönelirler ve bundan sonra kaplama taşları alınmış bir bölüm başlar. Burada 0.35 m kalınlığında ve 0.28 m uzunluğunda tuğlalardan yapılmış beş sıra tuğla hatıl görülür. Yolun kuzeybatısında kısmen yıkılmış yuvarlak bir burç vardır.

Çapı içeriden 4 m ve duvarlarının kalınlığı da 1.7 metredir. Burcun ön ve arka cepheye açılan birer kapısı vardır. Sokağa doğru açılan kapı tamamen yıkılmıştır. Surlar bu burcun karşı tarafından itibaren doğuya dönerler, ilk 40 metrede arazi üzerinde hiçbir şey görmek mümkün değildir.

Bundan sonra 18 m uzunluğunda bir sur parçası, daha sonra iç ölçüsü 8.6×9 m boyutlarında bir burç kalıntısı ve en doğuda 6.5 m uzunluğunda yine bir sur parçası görülür. 1.7 m kalınlığındaki bu son sur kalıntısından sonra kale duvarları tamamıyla kaybolur. Günümüzde surların güneydoğusunda yuvarlak kemerli bir giriş bulunmaktadır. Kapının kuzeybatısında Roma dönemine ait yaprak motifi friz devşirme olarak kullanılmıştır.

Bu kapının güneybatısında ve kuzeyinde yarısı yıkılmış iki burç vardır. Burcun doğusunda duvarlar devam etmektedir ve yıkılmış bloklar vardır. Bu burcun doğu tarafında, yaklaşık 40 m uzaklıkta 18 m uzunluğunda bir duvar görülmektedir. Aynı doğrultuda doğu-batı doğrultusunda yer yer yıkılmış olarak devam eden 41 m uzunluğunda duvarlar bulunmaktadır. Batı yönündeki sur duvarı yapılaşma nedeniyle büyük zarar görmüştür ve kısmen izlenebilmektedir.

Kırklareli: Hatim Ağa Mağarası

Hatim Ağa Mağarası; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Soğucak Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Doğal bir mağara olup, içerisinde insan eliyle şekillendirilmiş olması muhtemel mekanlar bulunmaktadır. Çevresi eski yaşam izleri taşımaktadır.

Köyün batısında ana yola 100 m mesafede bulunan mağara, yaklaşık 30×40 m genişliğinde ve 8-10 m yüksekliğindedir. İki yerden girişi olan mağara günümüzde hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır.

“1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Günümüzde hayvan barınağı olarak kullanılan mağara bakımsız bir haldedir.

Kırklareli: Deliklitepe Kaya Küpleri

Deliklitepe Kaya Küpleri; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Evrencik Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Ağız kısmı dairesel, derinlikleri ve büyüklükleri birbirinden farklı pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır. En büyüklerinin iç ölçüsü yaklaşık 2×2 m olup, küpler yaklaşık 50×100 metrelik bir alanı kaplamaktadır.

Mezar olarak veya depolama amaçlı kullanıldıkları düşünülmektedir. “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.

Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Defineciler tarafından birçoğunun ağız kısımları kırılmış ve iç kısımları kazılarak tahrip edilmiştir.

Kırklareli: Çalışkan Çiftliği Kaya Küpleri

Çalışkan Çiftliği Kaya Küpleri; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Çalışkan Çiftliği Mevki’nde yer almaktadır.

Ağız kısmı dairesel, derinlikleri 1,5 m ile 2 m arasında değişen pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 7 kadar küp tespit edilmiştir.

Depolama yada mezar amaçlı kullanıldıkları düşünülmektedir. “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.

Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Defineciler tarafından iç kısımları kazılarak tahrip edilmiştir.

Kırklareli: Hasanpınar Kaya Küpleri

Hasanpınar Kaya Küpleri; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Kömürköy Köyü, Hasanpınar Mevki’nde yer almaktadır.

Ormanlık alanda doğal bir kaya yamaçta oyulmuş pitos şeklinde yanyana 5 tane küp bulunmaktadır. İç kısımlarından aralarında bağlantı bulunmaktadır. Depolama yada gömü amaçlı kullanıldıkları düşünülmektedir.

“1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Defineciler tarafından tahrip edilmişlerdir.

Pala Hasan Eski Yerleşim Alanı ve Kaya Küpleri

Pala Hasan Eski Yerleşim Alanı ve Kaya Küpleri; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Küçükyayla Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Köyün 2 km güneyinde, mera alanında eski yerleşim izleri taşıyan kayaya oyma mağarada odalar ve üst kısımda kayaya oyulmuş pitos formunda oyuklar bulunmaktadır.

Doğal kaya olan bir yamacın güneye bakan tarafında oyulmuş, 2×2 m ebatlarında 1,5 m yüksekliğinde bitişik iki oda ve aynı yamacın 5 m doğusunda bir tane daha küçük, kayaya oyma oda bulunmaktadır.

Odalardan birinde çok sayıda kemik bulunması mezar olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Bu alanın 100 m doğusunda pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş depolama amaçlı yada mezar olarak kullanıldığı düşünülen oyuntular bulunmaktadır.

“1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Kayaya oyma odalar defineciler tarafından tahrip edilmiştir.

Kırklareli: Çeşmeler Kaya Küpleri

Çeşmeler Kaya Küpleri; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Küçükyayla Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Köyün 2 km güneyinde, mera alanında kayaya oyma küpler bulunmaktadır. Ağız kısmı dairesel, derinlikleri 1,5 m ile 2 m arasında değişen pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır.

Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 20 kadar küp tespit edilmiştir. Depolama amaçlı yada mezar olarak kullanıldıkları düşünülmektedir.

“1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çoğunun içi taş ve çalılar ile dolmuştur, sadece ağız kısımları görünmektedir.

Kırklareli: Kömürköy Kaya Küpleri

Kömürköy Kaya Küpleri; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Kömürköy Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Köyün 4,5 km kuzeydoğusunda orman içerisinde bulunan alanda eski yerleşim izleri ve kayaya oyma küpler bulunmaktadır.

Ağız kısmı dairesel, derinlikleri 1,5 m ile 2,5 m arasında değişen pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır. Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 20 kadar küp tespit edilmiştir.

Depolama amaçlı yada ölü gömülmesi ile ilgili olarak kullanıldıkları düşünülmektedir.”1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi.

Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Defineciler tarafından ağız kısımları kırılmış ve iç kısımları kazılarak tahrip edilmiştir.

Kırklareli: Akpınar Eski Yerleşim Alanı

Akpınar Eski Yerleşim Alanı; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Akpınar Köyü’nün 5,1 km kuzeydoğusunda orman içerisinde bulunan alandır.

Alanda, eski yerleşim izleri ve kayaya oyma küp biçimi oyuntular mevcuttur. Ağız kısmı dairesel, derinlikleri 1,5 m ile 2 m arasında değişen pitos formunda zeminde doğal kayaya oyulmuş küpler bulunmaktadır.

Birbirinden bağımsız 5-6 m aralıklar ile 10 kadar küp tespit edilmiştir. Muhtemelen ölü gömme adetleri yada depolama amaçlı kullanıldıkları düşünülmektedir.

“1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.

Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Defineciler tarafından ağız kısımları kırılmış ve iç kısımları kazılarak tahrip edilmiştir.

Kırklareli: Balkaya Kült Alanı

Balkaya Kült Alanı; Kırklareli’nin Vize İlçesi, Balkaya Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Köy merkezinin 450 metre güneydoğusunda, Balkaya-Aksicim yolunun sağında, yolun 200 metre güneybatısında bulunan kilise doğal kaya kitlesinin içi oyularak şekillendirilmiştir. Çevresinde çok sayıda kayaya oyuluş dikdörtgen formda mezarlar bulunmaktadır.

Kayaya oyma kilisenin kuzeyinde giriş kapısı yer almaktadır. Tek nefli kilisenin kayaya oyma ikonostasisinin bir bölümü kırılmış olsa da 3 kemer açıklığına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kilisenin hemen batısında kayaya oyulmuş pitos formunda, muhtemelen depolama amaçlı yapılmış bir küp bulunmaktadır.

Bunların üzerindeki alanda kayaya oyulmuş birçok dikdörtgen formda mezarlar görülmektedir. Kilisenin doğusunda ağız kısmı güneye bakan, yan yana iki mekan yer almaktadır.

“1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Bol miktarda kaçak kazı izi ve yapısal tahribatlar görülmektedir.