Hatay: Dana Ahmetli Köprüsü

Dana Ahmetli Köprüsü; Hatay’ın Kırıhan İlçesi Dana Ahmetli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Karasu Deresi üstünde altı gözlü bir taş köprüdür. Köprünün 16.yy’a ait olduğu sanılmaktadır.

Eski yıllarda Ceylanlı köyünden gelip Halep’e giden yol üstünde kurulan köprü, halen ayakta ve sağlam olarak kullanılmaktadır.

Halk arasında Taş Köprü adıyla bilinen köprünün, yörede yaşamış olan “bir aşiret reisinin hanımı” tarafından yaptırıldığına dair söylenti vardır.

Hatay: Kırıkhan, Alan Yaylası

Alan Yaylası; Hatay’ın Kırıkhan İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kırıkhan İlçe Merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafededir.

Hatay – Kırıkhan – Gaziantep kara yolunun, Kırıkhan İlçesinden itibaren 6. kilometresinden batıya (sola) dönülerek Ceylanlı Mahallesi üzerinden 2 km. Asfalt, 2 km. Stabilize yolla Eşmişek Mahallesine varılır. Bu mahalleden sonra 8 km. Virajlı ve maki türü bitkilerle çevrili stabilize yolla Alan Yaylasına varılır. Alan yaylası aynı zamanda 40 kilometrelik dar ve stabilize bir yolla İskenderun’a da bağlıdır.
Çevresi tamamen çam, iğde ve meşe ile kaplı ormanlarıyla çok geniş bir alana yayılmıştır. Son yıllarda Kırıkhan ve civar mahallelerden gelenlerin yoğun olarak talep ettiği yaylalardan birisidir. Yayla evleri yöre halkı tarafından kullanılmaktadır. Oteli olmayan yaylada, kamp kurmak isteyenler çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini beraberinde getirmelidir. Bakkal, fırın, berber, sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan yerler mevcuttur.

Hatay: Beşkardeşler Mağarası

Beşkardeşler Mağarası; Hatay’ın Kırıkhan İlçesi, Ceylanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Beşkardeşler Mağarası, tipik kaya mezarları ve inziva odaları görünümündedir ve 3 katlıdır. Kayaların üstünde 3 göz halinde pencere delikleri görülmektedir.

Halk arasında buraya Sütlü Mağara denmektedir. Çevredeki yazılardan “Vakfettim Burası Bir Vezir Mahallidir…” ibaresi okunmaktadır. Yaygın inanca göre burada bir bey, eşi ve çocukları ile birlikte yaşamaktaydı.

Hatay: Darb-ı Sak Kalesi

Darb-ı Sak Kalesi; Hatay’ın Kırıkhan ile Hassa ilçesi yolu üzerinde yer almaktadır. Günümüzde şehrin ziyaret duraklarından biridir.

Hatay’ın geçmişinden günümüze kadar gelebilen Darb-ı Sak Kalesi, yüksek bir tepede konuşlanmış, harika bir manzaraya sahiptir.

Kale, üçgene yakın şekilde olan bir taş duvarla çevrilidir. Kale, askeri amaçlarla kullanılmış olup, Kahramanmaraş-Gaziantep tarafından Antalya’ya giden yol ile Halep yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Hatay: Bayezıd-i Bistami Türbesi

Bayezıd-i Bistami Türbesi; Hatay’ın Kırıkhan İlçesine bağlı Alaybeyli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Anadolu erenlerinden olan Bayezıd-i Bistami (Bestami) Hazretleri 800’lü yıllarda Horasan yakınlarında Bistam şehrinde doğmuş olup hayatının büyük bir bölümünü Kırıkhan İlçesine bağlı Alaybeyli Köyünde bulunan Darb-ı Sak Kalesi üzerindeki Çilehanede geçirmiştir.

Burada vefat eden Bayezıd-i Bistami (Bestami) Hazretleri’nin mezarı aynı yerde bulunan cami içerisindeki türbede bulunmaktadır. İlçemiz Beyazıt-ı Bestami Türbesinin bulunduğu Helenistik dönemden kalma kale kalıntısı ve su kemerleri özellikle iç turizmin ilgisini çeken bölgelerimizden birisidir.

Beyazıt-ı Bestami Türbesi, Batıda kayaların tıraşlanması ile oluşturulan, kuzeyde de sur duvarı ile sınırlanmış bir alanda, birbirine birer kapı ile bağlanan dikdörtgen planlı, beşik tonozlu dört mekandan ibarettir.

Hatay: Muratpaşa Köprüsü

Muratpaşa Köprüsü; Hatay’ın Kırıkhan İlçesi sınırları içerisinde yer alır. Kırıkhan-Reyhanlı yolu üstünde Baldıran Höyüğü yakınlarında bir taş köprüdür.

200 metre aralıkla yapılmış 2 köprü bütünüdür. Büyük olan köprü 16 gözlüdür. Yüksek olmayan ve 3 metre genişliğindeki köprülerin korkulukları hemen hemen ortadan kalkmıştır.  Kesme taştan yapılan iki köprüden uzun olanı bir yol yapımı sırasında asfaltın altında kalmıştır.

1607 yılında, Canpolatoğlu isyanını bastırmak üzere , bölgeye gönderilen Kuyucu Murat Paşa tarafından yaptırılan köprü, yapımcısının adını taşımaktadır.Zaman zaman onarılan köprü halen kullanılmaktadır. Halk arasında Murat Paşa Köprüleri olarak anılması da bu görüşe doğrulamaktadır.

Hatay: Kırıkhan, Gölbaşı Gölü

Gölbaşı Gölü; Hatay’ın Kırıkhan İlçesi, Adalar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Amik Ovası’nın kuzey doğusunda, Kurt Dağları eteğindeki Gölbası Gölü, Reyhanlı’ya 29 km, Kırıkhan’a ise 11 km uzaklıkta yer alıyor. Bugün 79 ha göl ve 462 ha bataklıktan oluşan Göl bünyesinde 174 kuş türünü barındırıyor.

Türkiye’de pasifik incir kuşunun (Anthus rubescens ) tesbit edildiği iki noktadan biri olan, Göl Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1993 yılında Doğal Sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Günümüzde değişen yasalar ve kurumlar arası görev değişikliği nedeniyle gölü etkileyen başlıca sorunlar olarak, aşırı avcılık, kıyı gelişimlerinde meydana gelen yapılaşma, tarımsal ve evsel kaynaklı yoğun kirlilik, aşırı su kullanımı, saz ve kamışların yakılması olarak görülüyor.