Adana: Kırık Kilise

Kırık Kilise; Adana’nın Tufanbeyli İlçesi’ne bağlı Şar Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

1968’de kentte yapılan kazıda kilisenin planı ve çevre yapıları ortaya çıkarılmıştır. Kilisenin iç kısmında, MS 311 tarihlenen Senatör Aurelius Cladius Hermodorus’a ait mezar bulunmuştur.

Mezar dikdörtgen planlıdır. Mezarın batı bölümünde Hermodorus’a ait kitabe bulunmaktadır. Mezarın doğu duvarı kayalık zemin üzerindedir. Söz konusu mezar kilisenin alt katında yer almaktadır.

Kilise mezarın üzerine yapılmıştır. Kilise dökdörtgen planlı olup ,arkada apsis ve apsis yanlarında dikdörtgen mekanlar ve odalar mevcuttur.

Kilisenin ön cephesi altında giriş kapısı bulunmakta ve üstte ise ortada büyük yanlarda küçük olmak üzere tonozlu üç pencere dışarı açılmaktadır.

Kilise cephesi üçgen alınlıklı olup semerdam çatıya sahiptir. Kiliseye ait mimari parçalar çevreye dağılmış vaziyette bulunmaktadır. Yapı malzemesi olarak kesme taş kullanılmıştır.